EÚ chce znížiť vystavenie človeka ortuti

22. 05. 2017

teplomerOrtuť je chemický prvok s neurotoxickými účinkami a používa sa v priemyselných procesoch, ako aj v celom rade výrobkov, ako sú batérie alebo teplomery. Ortuť uvoľnená do životného prostredia vstupuje do potravinového reťazca, kde sa akumuluje najmä v rybách. Vystavenie vysokej úrovni ortuti môže spôsobiť poškodenie mozgu, pľúc, obličiek a imunitného systému.

Za posledných dvadsať rokov bol v EÚ vypracovaný komplexný súbor právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na všetky aspekty životného cyklu ortuti, od primárnej ťažby až po zneškodňovanie odpadu vrátane opatrení týkajúcich sa obchodu, výrobkov s obsahom ortuti a znečistenia ortuťou.

Európska únia 18. mája 2017 v sídle OSN v New Yorku dala impulz k tomu, aby vstúpila do platnosti celosvetová dohoda, ktorá má znížiť vystavenie ľudí a životného prostredia toxickým účinkom ortuti.

Ratifikáciou Minamatského dohovoru o ortuti sa potvrdzuje vedúca úloha Európy pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia na celom svete.

Minamatský dohovor o ortuti, čiže nová globálna zmluva o ortuti, sa rokovaním dosiahol a uzavrel v roku 2013 z iniciatívy EÚ. EÚ má jednu z najambicióznejších politík v oblasti ochrany pred ortuťou. Keďže však 40 % až 80 % ortuti uloženej v Európe pochádza z emisií ortuti v iných častiach sveta, na ochranu zdravia našich občanov je potrebné razantné medzinárodné opatrenie.

Minamatský dohovor, pomenovaný podľa miesta, kde došlo k najhoršiemu prípadu znečistenia ortuťou v dejinách, nielen sprísni environmentálne normy na celom svete, ale prispeje aj k vytvoreniu rovnakých podmienok, pretože všetky veľké ekonomiky budú uplatňovať environmentálne požiadavky podobné tým, ktoré už platia v EÚ.

Zdroj: Press release  18. 5. 2017

Otázky a odpovede o politike EÚ týkajúcej sa ortuti a o Minamatskom dohovore

Znenie Minamatského dohovoru a stav ratifikácií

Politika EÚ týkajúca sa ortuti

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy , Pôdohospodárske vedy

Tlač