Interdisciplinárna škola SFEL 2017

11. 05. 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spolu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, organizujú  v dňoch od 9. 5. do 12. 5  pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník  medzinárodnej School of XFEL and Synchrotron Radiation Users – SFEL2017 (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia). Prinášame rozhovor  s Pavlom Sovákom, rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(09. 05. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/3; Juraj Jedinák /Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „V Liptovskom Jáne sa dnes začala vedecká interdisciplinárna škola SFEL 2017 pri príležitosti sprevádzkovania najvýkonnejšieho röngenového lasera na svete. Toto unikátne zariadenie spravuje nezisková akciová spoločnosť XFEL, ktorá vznikla ako spoločný projekt jedenástich európskych krajín, medzi nimi aj Slovenska. Na vedeckej konferencii dostane slovenská vedecká komunita informácie o najnovšom vývoji projektu a o spôsoboch a možnostiach zapojenia sa do prvých experimentov. Na telefónnej linke máme jedného z organizátorov podujatia, rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pavla Sováka. Dobrý večer."

Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (telefonát): „Dobrý večer prajem."

Juraj Jedinák: „Pán Sovák, dočítali sme sa európsky projekt tri kilometre štyristo metrov dlhého lasera budovaného v Hamburgu bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúcich všetky súčasné svetové fotónové zdroje až do takej miery, že môžeme hovoriť o vytvorení úplne nového spôsobu spoznávania štruktúry živej i neživej hmoty na atomárnej úrovni. Čo budú vlastne vedci skúmať v takomto zariadení?"

Pavol Sovák: „Áno, môžem potvrdiť, že tým prioritným záujmom vedcov na zariadení XFEL bude štúdium štruktúry živej i neživej hmoty. A laikom môžem priblížiť význam XFEL‑u v tom, že ako každý laser okrem mnohých známych aplikácií, ako je zváranie, rezanie a podobne, vytvára možnosť pre zobrazovanie dynamických procesov. Čiže tak, ako mi v osobnom rozhovore pred niekoľkými rokmi povedal pán profesor Schneider, že úlohou XFEL‑u nie je nahradiť súčasné pokrokové technológie, ale predovšetkým je jeho úlohou nás posunúť výrazne dopredu."

Juraj Jedinák: „Uhm, vieme povedať pán rektor, že aké vlastne vedné disciplíny z toho budú čerpať?"

Pavol Sovák: „Áno, môžeme očakávať doslova prevratné objavy v oblasti biológie, teda štrukturálnej biológie, medicíny. Prvýkrát v histórii ľudstva bude možné aspoň po dobu niekoľkých zábleskov priamo sledovať štruktúru proteínov ale bez kryštalizácií a taký istý pokrok očakávame pri štúdiu vírusov alebo molekulárnych komplexov. Takže vidíme za tým významný impulz pre rozvoj farmakológie smerom k účinným liečivám, zdokonaľovanie medicínskych metodík aj zákrokov."

Juraj Jedinák: „... už bola dobudovaná časť zariadenia. Minulý štvrtok už bol detekovaný lúč. Aký bude ten ďalší vývoj?"

Pavol Sovák: „Áno, máme za sebou veľmi dôležitý míľnik. Máme lúč, teda ktorý preukázal, že XFEL funguje. Momentálne jeho energia je na úrovni šesť gigaelektrónwolt a potrebujeme sa dostať na energiu sedemnástich gigaelektrónwolt. Takže teraz nás čaká fáza ladenia infraštruktúry a postupne dostávania do kondície, ktorú potrebujeme, a to by malo byť v septembri tohto roka."

Juraj Jedinák: „Ako spolupracuje na tomto projekte Slovensko a máme vedecké tímy, ktoré sa budú zúčastňovať na týchto experimentoch?"

Pavol Sovák: „Áno, aktivity Slovenska začali na projekte už od roku 2006. Podieľali sme sa aktívne nielen na budovaní zariadenia, ale aj pri riadení samotnej spoločnosti a v súčasnosti veľmi intenzívne pracujeme na vývoji dvoch experimentálnych stanovíšť priamo na XFEL‑i. Takže áno, vidím a aj cieľom tejto konferencie je, aby sme motivovali ďalších kolegov, pretože momentálne jednak vedci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, z Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie v Košiciach a Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave sú priamo členmi vedeckých multitímov, multinárodných tímov, ktoré pripravujú experimentálne stanovištia a verím, že budeme vedieť poradiť našim kolegom, ako sa pripraviť na experiment."

Juraj Jedinák: „Ďakujem pekne za rozhovor, toľko rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák. Dopočutia."

Pavol Sovák: „Dopočutia, pekný večer."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
semináre, projekty

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017
XFEL bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít

Tlač