Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2016

18. 05. 2017

Ocenenie Vedec roka SR 2016 získal Pavel Povinec z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie Vedkyňa roka SR 2016 získala Mária Omastová z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Vedec roka odporúča mladým začať robiť vedu, avšak upozorňuje, že to nie je správny smer pre tých, ktorí očakávajú, že budú bohatí.

Rozhlasová stanica Fun radio - logo(17. 5. 2017; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 08.00; por. 3/3; R)

Redaktor: „Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka 2016. Tento titul získali Pavel Povinec z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, a Mária Omastová z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Povinec získal ocenenie za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity. Vedec roka odporúča mladým začať robiť vedu, upozorňuje však, že toto nie je správny smer pre tých, ktorí očakávajú, že budú bohatí."

Pavel Povinec, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave: „Keď chcem ísť za peniazmi, tak nepôjdem robiť vedu. Veda je skôr také zadosťučinenie, taká oslava myslenia, a tie výsledky, ktoré získame, je také potešenie z tej každodennej roboty, z tých nových nápadov, z tej realizácie."

Redaktor: „Ešte doplním, že Mária Omastová sa stala laureátkou za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač