Možnosť získania ročného grantu pre mladých výskumníkov

24. 05. 2017

logo AREAZaujímavý projekt s účasťou mladých výskumníkov a s možnosťou získania ročného grantu je navrhnutý a realizovaný v talianskom Trieste. Môžete sa zapojiť. Hľadanie partnerov k technológiám  prebieha v mesiacoch máj – jún 2017. Výzvy na podávanie projektov sú  v  júli 2017.


Predstavujeme projekt
Made in Trieste

Made in Trieste  (Vytvorené v Trieste) je projekt navrhnutý a spravovaný vedeckým parkom  –  AREA Science Park. Je zameraný na podporu aplikovaných výskumných projektov v oblasti vied o živote, vyvinutých v spolupráci medzi výskumom a priemyslom.

Projekt Made in Trieste je zároveň aj výzvou pre mladých výskumníkov, nakoľko realizuje aj  výber partnerov pre jednoročné bezplatné štipendium pri spolupráci vo vývoji vybraných technológií. Na webovej stránke projektu je popísaných 30 technológií, ktoré hľadajú firmy so záujmom o testovanie a vývoj technológií.
Projekt bol vytvorený a je prevádzkovaný AREA Science Park v talianskom Trieste. Bude podporovať realizáciu projektov výskumu a vývoja prostredníctvom poskytovania ročných grantov na výskum mladým výskumníkom, ktorí realizujú výskumné aktivity v spolupráci s priemyselným partnerom, a to za podpory  odborného výskumného tímu.
Cieľom projektu je otestovať výkonnosť projektov a premeniť ich na prototypy produktov a priemyselnú použiteľnosť.

Ako to funguje

 graf (infografika postupnosti)

 

„Výzvy pre nápady“ fáza 1 (november 2016 – január 2017), vyhľadávanie technológií. Realizácia prebehla formou nasmerovania výzvy výskumným a vývojovým pracoviskám, ktoré patria pod verejné výskumné  orgány v Trieste a sú zapojené do rozvoja inovatívnych terapeutických a diagnostických prístupov s potenciálnymi aplikáciami na trh.

Predstavené technológie boli analyzované výskumnými tímami Made in Trieste a boli charakterizované podľa sektorov a potenciality záujemcov, trhu, súťažných výhod a potenciálnych partnerov technológií.

 „Analýza cieľového trhu“ fáza 2 (február – apríl 2017) vyhľadávanie technológií a výsledkov,  konkurenčných výhod a potenciálneho využitia technológie s použitím technológií a nástrojov obchodnej inteligencie.

„Prezentácia a propagácia  technológií priemyselnému sektoru“ fáza 3 (máj 2017),  výsledky sú navrhnuté talianskym a zahraničným spoločnostiam, ktoré môžu demonštrovať ich záujem a spoločne s výskumníkmi prezentovať výskumný projekt finalizovaný  na vyhodnotenie záujmu  výkonnosti a použiteľnosti technológií.

„Párovanie a hľadanie partnerov k technológiám“ je fáza 4  (máj – jún 2017).

„Výzvy na podávanie projektov“ sú vo fáze 5, v  júli 2017.

 V poslednej fáze 6, ktorá prebehne v období  august – september 2017 zástupcovia spoločnosti AREA Science Park vyberú 8 projektov, ktoré získajú ročný výskumný grant na podporu a realizáciu experimentálnych aktivít (napr. nové liečebné postupy pre glioblastóm, výskum nádoru mozgu).

 Na webovej stránke www.triestemade.it je zoznam všetkých technológií podľa kategórií:

Bio analytické technológie (8)
Bio materiály a tkanivové inžinierstvo(4)
Bio senzory (3)
Diagnostické nástroje (12)
Lieky ich objavy a skríning  (8)
Terapeutické technológie (14)

Prečo sa zúčastniť

  •  preskúmaš potenciál nových technológií
  •  dostaneš sa do kontaktu s výskumníkmi a môžeš s nimi spolupracovať
  •  AREA Science Park ti pomôže zrealizovať tvoje projekty s príspevkom ročného grantu na výskum

Ak prejavíte záujem o niektorú technológiu, môžete participovať na jej ďalšom vývoji. Pre získanie viac informácii alebo, ak vás projekt zaujíma,  treba vyplniť a zaslať dotazník, ktorý sa nachádza na tejto stránke www.triestemade.it

Projekt je realizovaný s príspevkom Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia – "Fondo Trieste", Made in Trieste.

Informácie nám poskytla Oľga Némethová zo Slovak Business Agency, na oddelení  Enterprise Europe Network, medzinárodná sieť na podporu podnikania, inovácií, výskumu a vývoja.

 

Spracovala: M. Izakovičová

 

 

Kľúčové slová:
projekty, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač