Najväčší röntgenový laser na svete budú využívať aj Slováci

15. 05. 2017

Ročne by ho mohli využiť aspoň desiati vedci zo Slovenska. Vďaka výnimočnosti röntgenového žiarenia XFEL bude možné napríklad vizualizovať procesy na úrovni atómových rozmerov. Doteraz podrobne vedci sledovali len stav materiálu, nie procesy, ktoré sa v ňom dejú. A po prvý raz budú môcť vidieť štruktúru živých proteínov, čo je dôležité napríklad pri výskume vírusov.

logo Rozhlasovej stanice Regina(12. 05. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 8/14; Milan Velecký/Martina Bodnárová)

Martina Bodnárová, moderátorka: „Do konca leta by mali v okolí Hamburgu vybudovať najväčší röntgenový laser na svete. Umožní zobraziť dianie vo vnútri látok asi päťdesiatkrát podrobnejšie ako doterajšie metódy. Na projekte za jedna celá tri miliardy eur sa podieľa aj Slovensko, a tak aj naši vedci získajú možnosť využiť nový laser pri svojich pokusoch."

Milan Velecký, redaktor: „Synchrotrónový žiarič a najväčší röntgenový žiarič na svete XFEL buduje jedenásť krajín vrátane Slovenska. Za desať rokov sme doň investovali dvanásť aj pol milióna eur. Vedcom umožní podrobnejší pohľad na dianie vo vnútri látok. Hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý Slovensko v projekte zastupuje, Pavol Sovák."

Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „To nie je prístroj pre fyzikov. Je to obrovský dar fyzikov iným vedným odvetviam. Najočakávanejšie experimenty sú práve v oblasti štrukturálnej biológie, medicíny, femtochémie. A je to veľmi vysoko atraktívne zariadenie, od ktorého sú obrovské očakávania."

Milan Velecký: „Ročne by ho mohli využiť aspoň desiati vedci zo Slovenska. Vyskúšať ho chce aj fyzik Karel Saksl z Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied. Roky sa venuje skúmaniu materiálov, ktoré dokážu premeniť rozdiel teplôt na elektrickú energiu."

Karel Saksl, Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied: „Ten materiál dať niekde tam, kde je odpadové teplo, jeden koniec druhý vysuniete niekde vonku, kde je podstatne chladnejšie a ono vám generuje elektrický prúd zadarmo. Len kvôli rozdielu teploty a bude to robiť donekonečna, kým ten materiál bude existovať."

Milan Velecký: „Takéto termoelektrické materiály už existujú. Problémom je ich malá účinnosť len okolo troch percent. A práve vďaka novému laseru by mohli vedci objaviť podobné materiály s účinnosťou až dvadsať percent. Vysvetľuje Pavol Sovák."

Pavol Sovák: „XFEL vďaka výnimočnosti röntgenového žiarenia tým, že to žiarenie je extrémne tvrdé, tam bude vizualizovať procesy na úrovni atómových rozmerov."

Milan Velecký: „A to je asi päťdesiatkrát podrobnejší pohľad ako dnešné holografické zobrazenie. Takto podrobne vedci sledovali len stav materiálu, nie procesy, ktoré sa v ňom dejú. A po prvý raz budú môcť vidieť štruktúru živých proteínov, čo je dôležité napríklad pri výskume vírusov. Riadna prevádzka röntgenového lasera by sa v okolí Hamburgu mala začať na budúci rok."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017
XFEL bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít
Interdisciplinárna škola SFEL 2017

Tlač