Národný projekt inovujme.sk sa predstaví na veľtrhu ELO SYS

25. 05. 2017

logo SIEAVyužite bezplatné poradenstvo poskytované v rámci pripravovaného projektu inovujme.sk, ktorý bude predstavený na výstave elektrotechniky ELOSYS a Medzinárodnom strojárskom veľtrhu. Najväčšie slovenské prehliadky moderných technológií sa začínajú v 23. 5. 2017 v Nitre.

Nový národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry má za cieľ prispieť k zvýšeniu inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky aj prostredníctvom poradenských služieb pre podnikateľov. Špecializované inovačné a technologické poradenstvo je financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Vďaka projektu vzniknú v nasledujúcich mesiacoch v piatich slovenských mestách regionálne konzultačné centrá. Odborné individuálne poradenstvo bude k dispozícii v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.
Inovácia, originalita a nápad sú dôležitou podmienkou úspechu, ale aj prežitia v podnikateľskom sektore. „Základom pre vyššiu inovačnú výkonnosť podnikov je priaznivé pro-inovačné prostredie v spoločnosti a fungujúci inovačný ekosystém. No hlavný potenciál je v samotných podnikateľoch. Projekt inovujme.sk má za cieľ pomôcť podnikateľom naštartovať inovácie a zároveň prispieť k vytvoreniu lepších podmienok v tejto oblasti," hovorí Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA.
Konzultačné centrá ponúknu aj verejne prístupné odborné podujatia; diskusné fóra, semináre, inovačné kluby, webináre či workshopy. Súčasťou národného projektu sú aj inovačné aktivity na stredných a vysokých školách. Od nového školského roka budú odborní školitelia – inovátori navštevovať stredné školy vo všetkých regiónoch Slovenska. Pre študentov majú pripravený celodenný inovačný workshop, na ktorom budú môcť rozvíjať kreatívne myslenie a prezentovať svoje nápady.

Podrobnejšie informácie o projekte inovujme.sk budú k dispozícii v stánku SIEA č. 72 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre od 23. do 26. mája 2017. V expozícii budú prezentované aj najlepšie Inovatívne činy roka 2016. Výsledky už 10. ročníka súťaže, v ktorej sú udeľované ocenenia ministra hospodárstva SR, budú slávnostne vyhlásené počas prvého dňa veľtrhu.

-------------------------------------------

Inovujme.sk

Projekt Inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikateľmi, ale aj na stredných a vysokých školách vo všetkých regiónoch. Bude nielen informovať, ale najmä zvyšovať inovačný potenciál a kultúru prostredníctvom nástrojov zameraných na jednotlivé cieľové skupiny:

1. Regionálne konzultačné centrá – malým a stredným podnikateľom budú k dispozícii konzultanti v piatich slovenských mestách: v Bratislave, Košiciach, Žiline, Nitre a Banskej Bystrici. Prostredníctvom nich budú môcť podnikatelia získať mentorskú pomoc pri realizácii ich inovatívnych nápadov.
2. Aktivity pre študentov na školách po celom Slovensku – prostredníctvom celodenného workshopu sa stredoškoláci budú učiť nielen o tom, aký význam zohrávajú inovácie v živote a v spoločnosti, ale aj o tom, že svet okolo seba môžu meniť už teraz. Začať sa dá rovno s inováciami na ich škole. Súčasťou aktivít pre žiakov je od marca prebiehajúca výtvarná súťaž Budúcnosť sveta, v ktorej môžu predviesť svoju vlastnú kreatívnu verziu budúcnosti
3. Celodenná konferencia Inovujme.sk – venovaná rôznym témam zo sveta inovácií sa uskutoční dvakrát ročne, pričom jedna z nich bude prebiehať mimo hlavného mesta v regiónoch. Na účastníkov čakajú zaujímaví rečníci.
4. Konferencie a workshopy – okrem celodennej konferencie Inovujme.sk sa v priebehu roka uskutočnia aj menšie konferencie a workshopy, konať sa budú po celom Slovensku. Aj v tomto prípade pôjde o zaujímavé témy a spíkrov z domova aj zo zahraničia.
5. Analýzy a prognózy – súčasťou projektu Inovujme.sk je tiež tvorba analýz zameraných na stav podpory inovácií v slovenskom hospodárstve v priebehu projektu. Tie majú za cieľ identifikovať bariéry rozvoja a tiež porovnanie stavu u nás s ostatnými krajinami.

Slovenská ekonomika zaznamenala v posledných rokoch rast najmä vďaka zahraničným investíciám. Za zvyškom Európy však zaostávame v oblasti inovácií. Slovenskí podnikatelia preferujú nákup dostupných licencií pred investíciou do vlastného výskumu. Toto riešenie je, žiaľ, len krátkodobé a z dlhodobého hľadiska bude Slovenskú republiku stáť miesto na svetovom trhu. Ak sa len necháme viesť, budeme čoskoro zaostávať. Náš trh je otvorený. Preto budú mať slovenskí podnikatelia problém obstáť nielen v exporte, ale aj v domácom prostredí. Konkurencia je veľká a len inovácie vám dajú potrebný náskok. Projekt Inovujme.sk má za cieľ nielen ozrejmiť nevyhnutnosť zmien, ale byť aj jedným z ich iniciátorov.

 

Zdroj: SIEA

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, výstavy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Iné

Tlač