Ocenenie Osobnosť roka v oblasti technológií

17. 05. 2017

Dňa 16. 5. 2017 po dvadsiatykrát udelili cenu Vedec roka, ktorá je určená pre výnimočné osobnosti slovenskej vedy. Tie udeľujú v piatich kategóriách. Vedcom roka sa stal fyzik Pavel Povinec a vedkyňou roka chemička Mária Omastová. V kategórii osobnosť roka v programoch Európskej únie ocenenie získal odborník na mikro a nanoelektroniku Daniel Donoval. Mladou osobnosťou vedy sa stal chemik Tomáš Bartók. Rozhovor s osobnosťou roka v oblasti technológií Radovanom Hudákom z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý vyvíjal titánové implantáty.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(16. 05. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/2; Jana Maťková /Jana Maťková)

Jana Maťková, moderátorka: „V Bratislave dnes po dvadsiatykrát udelili cenu Vedec roka, ktorá je určená pre výnimočné osobnosti slovenskej vedy. Tie udeľujú v piatich kategóriách. Vedcom roka sa stal fyzik Pavel Povinec a vedkyňou roka chemička Mária Omastová. V kategórii osobnosť roka v programoch Európskej únie ocenenie získal odborník na mikro a nanoelektroniku Daniel Donoval. Mladou osobnosťou vedy sa stal chemik Tomáš Bartók. My sme požiadali o rozhovor osobnosť roka v oblasti technológií Radovana Hudáka z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý vyvíjal titánové implantáty, pričom ide o unikát v celosvetovom meradle. Vitajte v štúdiu."

Radovan Hudák, Technická univerzita Košice: „Dobrý deň prajem."

Jana Maťková: „Ocenenie ste získali za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru. Váš tím napríklad ako prvý na svete vyvinul a vymenil pacientovi tretinu lebečnej kosti za titánovú náhradu. Ako vyzerá vývoj či výroba takéhoto implantátu, v čom je tento proces jedinečný?"

Radovan Hudák: „Tento proces je relatívne zložitý. Začína získaním zobrazovacích dát z nemocničného prostredia. To znamená z klinickej sféry, kde získavame väčšinou počítačovú tomografiu alebo magnetickú rezonanciu, dáta z týchto diagnostických technológií. No a potom naši inžinieri kolegovia spracovávajú tieto dáta a vytvárajú, modelujú implantát. To znamená čistia tkanivá, vytvárajú kostný model, a potom na tento kostný model pomocou ďalších softvérov sa modeluje implantát, a teda chýbajúca časť."

Jana Maťková: „Vy ste na tomto výskume spolupracovali aj s profesorom Jozefom Žifčákom z Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológií aj s tímom lekárov z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Ako vyzerá spolupráca inžinierov a lekárov v praxi?"

Radovan Hudák: „Je to náročný, ale na druhej strane veľmi zaujímavý proces. Proste inžinieri, vedeckí pracovníci potrebujú sa naučiť komunikovať s týmito lekármi. To je prvá zásadná vec. Potrebujú sa dostať hlbšie do problematiky, do tej lekárskej odbornej problematiky. No a potrebujú zase takým laickým spôsobom vysvetliť lekárom tú technickú stránku."

Jana Maťková: „Nastal pri tom výskume alebo pri celom tom spracovaní nejaký problém, ktorý ste museli riešiť?"

Radovan Hudák: „Ono v podstate tie problémy sa vyskytujú relatívne často. Avšak pre nás problémy sú zároveň aj výzvou. Takže snažíme sa cez tieto problémy prechádzať, riešime ich a keď je to vlastne oblasť, ktorá si vyžaduje interdisciplinárny výskum, pretože naša oblasť implantológia aditívnej výroby je interdisciplinárna oblasť, tak si prizveme odborníkov z iných oblastí a konzultujeme s nimi vznikajúce problémy."

Jana Maťková: „Pre implantáty ste si zvolili ako materiál titan. Je to najlepšia voľba, alebo majú v budúcnosti ako náhrady perspektívu aj iné možno dostupnejšie materiály?"

Radovan Hudák: „V súčasnosti je to veľmi dobrá voľba kvôli tomu, že titan má dostatočnú pevnosť na to, aby vydržal zaťaženie aj v relatívne dynamicky a cyklicky zaťažovaných častiach tela. Samozrejme má aj svoje nevýhody. Práve kvôli týmto nevýhodám začal vo svete už dávnejšie výskum, kde sa vyvíjajú rôzne iné materiály, napríklad keramické náhrady, náhrady z polyméru Peak, čo je špeciálny plast, ktorý vydrží vyššie zaťaženie aj vyššie teploty. Robí sa výskum v oblasti biotlače, to znamená, že snažia sa vedci nahradiť biologický materiál, chýbajúcu časť ľudského tela, orgán alebo tkanivo."

Jana Maťková: „Koľkým ľuďom by mohol teda váš výskum pomôcť? Predpokladám, že by ste vedeli vyrobiť z titanu aj iné časti tela?"

Radovan Hudák: „Samozrejme, začali sme s kraniálnymi implantátmi, čiže náhradami časti lebky, pretože sú to statické implantáty. Nie sú zaťažované. Potom sme prešli na maxilofaciálnu oblasť, kde sme začali spoluprácu s profesorom Jenčom z Kliniky maxilofaciálnej chirurgie z Košíc a postupom času sme začali riešiť aj implantáty na mieru pre hrudnú chirurgiu a spinálne implantáty. No, a samozrejme sú aj ďalšie oblasti tela, kde sa implantáty z titanu alebo zo zliatin titanu vyrobené aditívnymi technológiami dajú aplikovať."

Jana Maťková: „Prejavil záujem o váš výskum niekto aj zo zahraničia?"

Radovan Hudák: „Áno, okrem implantátov pre rôzne oddelenia a rôzne nemocnice na Slovensku už sme dodávali aj do zahraničia."

Jana Maťková: „A spolupracujete poprípade aj s odborníkmi zo zahraničia, aby ste pokračovali v tom svojom výskume?"

Radovan Hudák: „Tak je to oblasť, ktorá si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Spolupracujeme s UIC univerzitou v Chicagu v USA, so Slovinskom, s Rakúskom, s technickou univerzitou vo Viedni a množstvom súkromných firiem, ktoré dopĺňajú naše chýbajúce činnosti a aktivity v rámci výskumu, vývoja, ale aj samotnej výroby."

Jana Maťková: „Mnohí vedci sa vyjadrujú, že 3D tlač je budúcnosťou medicíny. Ako vnímate úlohu inžinierov a technológov pri liečbe ľudského tela?"

Radovan Hudák: „V podstate náš odbor vznikol už v roku 1987 a od začiatku tohto odboru pracujeme spolu s klinikmi a klinickými pracovníkmi. A myslím si, že budúcnosť je takisto o tejto spolupráci, pretože naši inžinieri napríklad pri každej jednej operácii sú prítomní na operačnej sále, kde máme referenčné a anatomické modely vytlačené z plastu. Časti, kde sa ide implantovať titánový implantát. Máme tam počítač so softvérom, kde vizualizujeme počas operačného zákroku miesto, kde sa ide operovať, aby chirurg lepšie vedel ako umiestniť ten implantát, ako ho zafixovať. To znamená, že určite je to veľmi dôležitá táto spolupráca."

Jana Maťková: „Vy ste strojár. Ako sa pozeráte na ľudské telo?"

Radovan Hudák: „No, keď chcete počuť odpoveď, že ako na stroj, ktorý má v sebe súčiastky, tak čiastočne áno, pretože robíme implantáty ako náhrady častí ľudského tela, ale samozrejme viem, že všetky orgány, všetky časti sú navzájom prepojené a spolu súvisia. Takže musíme sa na to pozerať ako na komplex, na systém."

Jana Maťková: „Toľko Radovan Hudák z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý získal ocenenie Osobnosť roka v oblasti technológií. Ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia."

Radovan Hudák: „Ďakujem, príjemný deň."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač