Ocenili piatich vedcov za najväčší prínos pre vedu

19. 05. 2017

Vedkyňou roka 2016 sa stala Mária Omastová z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Ocenenie Vedec roka si odniesol jadrový fyzik Pavel Povinec, ktorý sa venoval napríklad analýze rádioaktívneho znečistenia po havárii vo Fukušime. Mladou osobnosťou vedy sa stal tridsaťročný Tomáš Bertók.

Televízna stanica STV 1_logo(17. 5. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/28; Elena Senková, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Implantáty vyrobené pacientovi na mieru pomocou 3D tlače, výskum jadrovej havárie vo Fukušime, aj vývoj biočipov, ktoré by odhalili rakovinu v skorých štádiách. Ocenenie Vedec roka zviditeľňuje úspechy slovenských odborníkov. Počas dvadsiateho jubilejného ročníka ocenili päť osobností."

Elena Senková, redaktorka: „Vedkyňou roka 2016 sa stala Mária Omastová. Jej tím sa na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied venuje vývoju nových materiálov s nanočasticami. Napríklad vyvíjajú biosenzor na odhalenie rakoviny. Jeho základom sú atómy uhlíka, teda grafénu."

Nikol Bugárová, doktorandka v tíme Márie Omastovej:

„Jednoatomárna vrstva grafénu, ktorá však na sebe bude mať funkčné skupiny kyslíka a vďaka nim môžeme modifikovať a vlastne napájať tam nanočastice a protilátku, ktoré zabezpečia vlastne detekciu a potom lokalizáciu rakovinových buniek v tele."

Elena Senková: „Pri agresívnych formách rakoviny produkujú napadnuté bunky špeciálny enzým a práve naň je protilátka citlivá."

Mária Omastová, vedkyňa roka 2016, Ústav polymérov SAV: „Tá vízia je myslím si veľmi úžasná, pretože keď porovnáme v súčasnosti chemoterapiu a to, čo by sme mohli vlastne cielene detekovať bunky, zredukovať nádor v jednej časti organizmu, potom ho samozrejme liečiť oba na miestne pôsobenie toho nádoru je ďaleko lepšie ako keď pôsobí chemoterapia v podstate na celý organizmus."

Elena Senková: „Porota udelila ocenenie vedkyne roka jednomyseľne, pretože má za sebou viacero úspechov nielen na poli medicíny, ale napríklad aj v životnom prostredí. Jej tím sa venuje tiež vývoju fotovoltických článkov. Chcú nahradiť vzácny kov platinu polymérmi s nanočasticami."

Matej Mičušík, vedecký pracovník, Ústav polymérov SAV: „Jedna z výhod by bola, by mohla byť stabilita, pretože platina koroduje v prostredí daného elektrolytu, teda v článku, ďalej by bola dostupnosť, čiže by to bolo lacnejšie."

Elena Senková: „Ocenenie Vedec roka si odniesol jadrový fyzik Pavel Povinec, ktorý sa venoval napríklad analýze rádioaktívneho znečistenia po havárii vo Fukušime. Mladou osobnosťou vedy sa stal tridsaťročný Tomáš Bertók. Pomocou nanotechnológií skúma spoľahlivejšiu diagnostiku onkologických alebo autoimunitných ochorení v skorom štádiu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, ženy vo vede, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač