Otvorená akadémia SAV sa približuje ľuďom

09. 05. 2017

Otvorená akadémia nie je výlučným projektom Slovenskej akadémie vied, ale bude výzvou pre celú spoločnosť. Prostredníctvom neho sa môžeme navzájom lepšie spoznať, uvedomiť si, čo naši vedci robia a zároveň sa presvedčiť o užitočnosti ich výskumov. Otvorená akadémia je platformou na napĺňanie spoločenského poslania vedy.

projekt SAV: Otvorená akadémia

Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Petra Plavčana, predsedu SAV prof. P. Šajgalíka a iných hostí sa v piatok 5. mája na Úrade SAV   uskutočnila tlačová konferencia SAV, kde sa prezentovalo spustenie stratégie Otvorená akadémia.

OTVORENÁ AKADÉMIA vychádza z poslania SAV, ktorá realizuje špičkový výskum vo vybraných smeroch prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných odborov, na ktoré má optimálne predpoklady a zdroje. SAV je otvorená inštitúcia  a prirodzene, s výsledkami svojho bádania sa potrebuje podeliť  a prezentovať ich v spoločenskom priestore.

Otvorená akadémia  je stratégia  otvorená aj v tom, že  ďalšie témy a výzvy môžu pribúdať, resp. meniť sa a rozvíjať sa. Vedecké organizácie SAV vítajú spoluprácu s ďalšími výskumnými partnermi, predovšetkým z vysokých škôl, z rezortných inštitúcií či so spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi a ďalšími riešiteľmi.
„Prichádzame s ponukou  deviatich výskumných programov pod spoločným názvom Otvorená akadémia. Programy sú zamerané na konkrétne využitie v rozmanitých oblastiach života spoločnosti. Stratégiou tohto programu je poskytnúť expertné poznatky, informácie a riešenia tém a problémov na báze multidisciplinárnych vedeckých výskumov,“ prezentuje nový projekt SAV jej predseda prof. Pavol Šajgalík.

Zameranie OA
Výskumné programy Otvorenej akadémie boli vypracované v koordinácii s riaditeľmi vedeckých organizácií SAV a odrážajú náplň ich výskumu. Jednotliví pracovníci sa zapájajú na báze dobrovoľnej dohody a ochoty orientovať svoju výskumnú činnosť na riešenie programových výskumných tém. Koordinátori programov a jednotliví subkoordinátori výskumných tém flexibilne vyhľadávajú aktuálne témy na riešenie, monitorujú súvisiace poznatky a koordinujú konkrétne riešenia pre „odberateľov“ či „užívateľov“, čiže pre jednotlivé subjekty i verejnosť. V každom programe, aj vo výskumných témach, sú riešiteľmi významné vedecké osobnosti SAV, ktoré sú zárukou kvality výsledkov a relevantnosti budúcich riešení.

Výskumné programy:
1. Nové materiály a technológie pre všetkých,
2. Medzi Zemou a vesmírom,
3. Informácie a komunikácia,
4. Zdravá krajina 21. storočia,
5. Zdravé potraviny pre všetkých,
6. Veda pre kvalitný život,
7. V akej spoločnosti žijeme?
8. Ako myslíme, cítime, konáme?
9. Akí sme a prečo?

SAV je otvorená inštitúcia a vo vedeckom a výskumnom priestore nielen reaguje na aktuálne požiadavky doby, ale je otvorená ďalším výzvam a témam. Pod ponukou deviatich hlavných výskumných tém Otvorenej akadémie sa skrýva celkovo 49 výskumných tém zo všetkých základných oblastí výskumu a podľa potrieb spoločnosti môžu pribúdať ďalšie.
Realizácia stratégie Otvorená akadémia sa začína pilotnou etapou v roku 2017 a Predsedníctvo SAV ju bude pravidelne vyhodnocovať v ročných intervaloch.

Informácie nám poskytol PhDr. Stanislav Ščepán zo Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií je na stránke Otvorená akadémia

Uverejnila: MI                                                                      

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, tlačová beseda

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač