Pracovné miesta neďalekej budúcnosti

15. 05. 2017

ilustračný obrázok Artificial intelligencieUmelá inteligencia (Artificial Intelligence, AI) je spôsob, ako „dodať rozum” počítaču, robotu alebo softvéru tak, aby „rozmýšľali”, podobným spôsobom ako človek.
Hlavným cieľom AI je vývoj počítačových funkcií súvisiacich s ľudskou inteligenciou: so zdôvodňovaním, učením sa a riešením problémov.
Čo majú spoločné autonómne vozidlá, rozpoznávanie tváre, vyhľadávanie na webe, priemyselné roboty, riadenie rakiet a detekcia nádorov? Sú to všetko zložité problémy reálneho sveta, ktoré sa riešia aplikáciami umelej inteligencie.
Strojové učenie (Machine Learning, ML) je podoblasťou AI. Americká vývojárska spoločnosť analytického softvéru SAS definuje ML takto: „Strojové učenie je metóda analýzy údajov, ktorá automatizuje budovanie analytického modelu". Umožňuje počítačom nájsť podstatné informácie bez toho, aby boli naprogramované na to, kde tieto informácie hľadať. To sa deje pomocou algoritmov, ktoré sa opakovane učia z dát. Počítačové programy sa môžu samé učiť, meniť a rozvíjať sa.

V uplynulom desaťročí nám strojové učenie prinieslo autonómne vozidlá, praktické rozpoznávanie reči, efektívne vyhľadávanie na webe a výrazne lepšie pochopenie ľudského genómu.
„Zhruba 50 percent všetkých pracovných miest na našej planéte zmizne do roku 2025," predpovedá futurista Thomas Frey, zakladateľ think-tanku DaVinci Institute. Toto tvrdenie sa môže zdať trochu prehnané, ale je jasné, že nové technológie, ako je robotika, autonómne vozidlá, 3D tlač, drony, virtuálna realita, … spôsobia veľké zmeny na trhu práce. Aké budú pracovné miesta budúcnosti? A ako sa na ne pripraviť? Analytik skupiny Altimeter Brian Solis hovorí, že odvetvie robotiky vytvorí množstvo nových kategórií pracovných miest. Niektoré budú vysoko technické ako robotický inžinier, programátor robotiky, drone inžinier. Budú však existovať aj pozície, ktoré nikdy predtým neexistovali.
Každým dňom sa viac pracovných miest stáva automatizovanými alebo sa celkom menia príchodom nových technológií. Reálnou investíciou s najväčšou návratnosťou dneška bude zabezpečiť, aby

  • pracovníci získali odborné znalostí týkajúce sa pracovných miest budúcnosti,
  • a aby si súčasne osvojili aj potrebné nové zručnosti.


Na to sa musí začať intenzívne pripravovať aj školstvo, podporu budú potrebovať hlavne oblasti súvisiace s exaktnými vedami.

ilustračný obrázok umelá inteligencia

Analytik Torsten Volk, z Enterprise Management Associates tvrdí, že strojové učenie (ML) a umelá inteligencia (AI) sú dve kľúčové oblasti pre budúci rast pracovných miest. „Nový druh pracovných miest si vyžaduje nové pochopenie toho, kde sú limity technológií AI a ML," hovorí Volk. „V budúcnosti sa programátori, výrobní manažéri, architekti, a dokonca aj predajcovia musia oboznámiť s vplyvom automatizácie a rozhodovania v oblasti AI/ML, ktoré sa týkajú ekonomiky IT operácií a vývoja nových produktov."
Podľa Forrester analytika J. P. Gowndera, Forrester očakáva, že pracovné miesta v oblasti počítačov a matematiky budú v nasledujúcich desiatich rokoch rásť v Spojených štátoch o 57 percent. Tieto pracovné miesta sa čoraz častejšie zhromažďujú okolo AI a súvisiacich big data znalostných databáz, ktoré sú potrebné na riadenie AI. Nové špecializácie sa objavia pri používaní podoblastí AI, ako je strojové učenie, rozpoznávanie a generovanie prirodzeného jazyka."
Budúce pracovné miesta budú zahŕňať mnoho netradičných pozícií, ako napríklad:

  • poradcovia v oblasti digitálnej meny, ktorí pomáhajú investorom budovať bohatstvo investovaním, obchodovaním a predajom rozvíjajúcich sa digitálnych mien,
  • počítačová bezpečnosť a digitálni vyšetrovatelia, ktorí pomáhajú jednotlivcom a spoločnostiam vyšetrovať hrozby, riešiť zločiny, poradenstvo v týchto oblastiach,
  • inovátori v oblasti ľudských zdrojov, ktorí sa zameriavajú na identifikáciu pracovných miest budúcnosti v rámci organizácie a vytvárajú programy odbornej prípravy, ktoré pripravia súčasných pracovníkov na nové technológie,
  • auditori zdrojov, ktorí hodnotia, čo môže byť automatizované a hodnotia schopnosti a pripravenosť jednotlivcov prejsť na nové úlohy,
  • architekti virtuálnej reality (rozšírenej reality – VR/AR).


Podľa analytika Geoffa Woollacta z Technology Business Research, Inc. ML vytvorí pracovnú silu rozdelenú na tých, ktorí ju budú využívať v pracovnom procese a tých, ktorí budú analyzovať a vyhodnocovať algoritmy a podnikateľské výsledky na nich založené.ilustračný obrázok: kľúče
Aj napriek tomu, že bude naďalej existovať dopyt po tradičných profesiách ako lekári, zdravotné sestry, právnici, bankári a učitelia, tieto pracovné pozície si budú vyžadovať oveľa hlbšie vedomosti o existujúcich technológiách a počítačových systémoch, pretože každý aspekt ich života od komunikácie cez dopravu, výskum a vzdelávania bude preniknutý počítačovými technológiami.
Väčšina všetkých budúcich pracovných miest bude vyžadovať, aby jednotlivci mali viac zručností v mnohých technologických oblastiach. Mnohé podobné pracovné miesta sa spoja, takže pracovníci môžu byť všestrannejší, čo umožní väčšiu mobilitu v rámci viacerých povolaní. To bude potrebné najmä v menších podnikoch a vidieckych oblastiach. Nové technológie postupne preniknú do všetkých oblastí ľudskej činnosti, pokryjú poľnohospodárstvo, infraštruktúru, výrobu, výstavbu, dopravu, komunikáciu, zábavu, …

Ako sa majú jednotlivci pripravovať na túto prácu? Analytik Torsten Volk navrhuje, aby si budúci uchádzači o zamestnanie vyskúšali kognitívne technológie a ponuky AI na kľúč, ako napríklad Bluemix Watson, Amazon ML, Google Vision API, ktoré sú k dispozícii na to, aby sa učili a „praktizovali" prácu zajtrajška. Nováčikovia (mladí i starí) by mali experimentovať a hrať sa s robotickými hračkami ako Cozmo, Dash & Dot, Chimp, Ziro, Leka, … Podniky by mali začať meniť spôsob, akým sú pracovníci trénovaní a vzdelávaní, aby nadobudli potrebné pracovné zručnosti, ktoré podnik potrebuje na ceste k znalostnej ekonomike.

Zdroj:

J. D. Sartain, Hot jobs of the future – Machine learning and AI will create millions of jobs that don’t even exist today

Fotozdroj:

linky k obrázkom 1, 2, 3

http://www.thebluediamondgallery.com/tablet/a/artificial-intelligence.html
https://pixabay.com/sk/ru%C4%8Dn%C3%A9-robot-%C4%8Dlovek-stroj-tv%C3%A1r-1571849/
http://www.cmswire.com/cms/information-management/6-key-facts-the-csuite-should-know-about-windows-10-028220.php

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
inovácie, technológie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač