Pribudlo ľudí ohrozených chudobou

02. 05. 2017

Aj napriek tomu, že nezamestnanosť klesá, až šesťstosedemdesiattisíc Slovákov je ohrozených rizikom chudoby. Je to o niečo viac ako v roku 2015, konkrétne o štyri desatiny percentuálneho bodu. Informoval o tom Štatistický úrad.

logo Televíznej stanice STV 1(27. 04. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 3/25; Zuzana Navrátilová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Aj napriek tomu, že nezamestnanosť klesá, až šesťstosedemdesiattisíc Slovákov je ohrozených rizikom chudoby. Je to o niečo viac ako v roku 2015, konkrétne o štyri desatiny percentuálneho bodu. Informoval o tom Štatistický úrad. Podľa sociologičky Zuzany Kusej prácu má síce viac ľudí, výplata im však na život nestačí."

Zuzana Navrátilová, redaktorka: „Ak niekto vlani v čistom zarobil menej ako štyritisíc stosedemdesiatjeden eur, ocitol sa v pásme chudoby. Mesačne teda musel vyžiť z necelých tristopäťdesiat eur. To, či je domácnosť chudobná alebo nie, ovplyvňuje najmä to, či jej členovia majú zamestnanie."

Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR: „Rizikom príjmovej chudoby je ohrozených dvanásť celé sedem percent obyvateľov Slovenska, čo je približne šesťstosedemdesiattisíc osôb."

Ľudomila Ivančíková, sekcia sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR: „V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k veľmi miernemu nárastu. Ak zoberieme dlhšie časové obdobie, tak ten vývoj je pomerne stabilný."

Zuzana Navrátilová: „Minulý mesiac bola nezamestnanosť na Slovensku osem celých štyri stotiny percenta. Vlani bola tesne pod desiatimi percentami. Podľa štatistík je teda čoraz menej nezamestnaných. Výplata však často nestačí ani mnohým zamestnaným Slovákom."

Zuzana Kusá, sociologička SAV: „Príjmy sú u nás natoľko nízke, že vytiahnuť z chudoby jednotlivca, ale žiaľ nie celú rodinu. Tento problém musia riešiť v civilizovaných krajinách rodinnými dávkami rôzneho druhu, takisto dávkami v prípade úplnej straty príjmu."

Zuzana Navrátilová: „Chudoba je teda strašiakom najmä tam, kde je viac detí. Podobne je to aj v neúplných domácnostiach, najmä u matiek s jedným alebo viacerými deťmi. A to je podľa sociologičky zrkadlom zlej a nedostatočnej sociálnej politiky štátu."

Michal Stuška, hovorca Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR (telefonát): „Sme si vedomí, že napríklad životné minimum v posledných troch rokoch vďaka dobrým ekonomickým výsledkom automaticky nerástlo. Práve preto sme prijímali v ostatnom čase opatrenia ako zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšenie materskej, aby sa tieto parametre vlastne vykompenzovali."

Zuzana Navrátilová: „Najviac chudobných žije stále v okolí Banskej Bystrice a Prešova, najmenej na západnom Slovensku. Podľa Zuzany Kusej je to tým, že zamestnávatelia na východe platia menej a ľudia sú aj za tú nižšiu mzdu ochotní pracovať."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač