Prví absolventi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach mali svoju Zlatú promóciu

04. 05. 2017

V rámci Prírodovedeckých dní 2017 sa 26. apríla 2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Zlatá promócia prvých absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach z roku 1967.

promócia v r. 1967 promócia v r. 1967


Pred 50 rokmi prvý dekan Prírodovedeckej fakulty Akademik Vladimír Hajko v Historickej aule rektorátu UPJŠ v Košiciach udelil diplom o ukončení štúdia magisterského štúdia. V počte 12 absolventov sa znovu vrátilo do rovnakých priestorov a pred promočným kolégiom svojej Alma Mater, aby im bol slávnostne udelený diplom Zlatej promócie.

Po 50 rokoch sa znovu vrátili pred promočné kolégium svojej Alma Mater a opätovne prišli potvrdiť, že ich profesijný život a aj osobný život je nerozlučne spätý s prírodnými vedami, matematikou a informatikou a sú na to patrične hrdí. Pre fakultu je to tiež významný míľnik, ktorý vyjadruje, že fakulta obstála v skúškach času a prežila obdobie, ktoré sa už dá bilancovať nielen na základe plánov a dojmov, ale aj objektívnych kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov.

Veľmi si vážime, že ste opäť prišli na svoju Alma Mater, rozhodli sa pripomenúť obdobie vášho profesijného života, podeliť sa s nami o svoje spomienky a zážitky a opätovne nasať trochu univerzitného Genius loci – ducha miesta, ktorí je zhmotnený v tejto krásnej historickej aule alebo v Galérií osobností našej fakulty, zhodnotil dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.  

Súčasťou Zlatej promócie bolo aj uvedenie prvých absolventov univerzity do Klubu absolventov fakulty. Dnes ste získali členstvo v Sieni slávy Klubu absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, pre našu Alma Mater je to veľká česť a veríme, že vašu priazeň budeme mať aj v budúcnosti. My vás vždy radi na našej pôde privítame. Do vášho ďalšieho života vám, želám veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, veľa krásnych chvíľ strávených v kruhu vašich blízkych a nevysychajúcu studnicu životodarnej energie,“ dodal dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Do siene slávy Klubu absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach boli uvedení: RNDr. Gizela Bucsayová (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – fyzika), Mgr.  Agnesa Budayová (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia), Mgr.  Ján Demčák (fyzika), RNDr. Ingrid Hympánová (fyzika), Judita Janišová (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia), RNDr. Elena Pipíšová (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia), RNDr. Elemír Scholtz, PhD. (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia), Mgr. Eleonóra Slouková (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia), Mgr.  Aneta Somerlíková (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia), RNDr.  Ladislav Šándor , CSc. (fyzika), RNDr. Peter Trenkler (fyzika), doc. RNDr.  Viola Vavrinčíková , CSc. (fyzika), RNDr.  Jozef Harakaľ (fyzika), doc. RNDr. Jozef Fiamčik, CSc. (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – fyzika, RNDr.  Černáková Božena (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – fyzika), RNDr. Ľudmila Grešová (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – fyzika), Nadežda Stollárová (všeobecná biológia), RNDr. Andrej Holod, CSc. (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia).

absolventi

             

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., hovorkyňa UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač