Publikácia APVV: Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou za roky 2012 – 2016

11. 05. 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala v roku 2017 už druhé vydanie publikácie, kde prezentuje výsledky riešenia projektov pre všetkých tých, čo majú záujem vedieť viac o podpore výskumu na Slovensku.
V aktuálnej publikácii s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2017 prezentuje realizáciu a výsledky niekoľkoročnej práce slovenských odborníkov na projektoch v rokoch 2012 – 2016, v základnom a aplikovanom výskume v prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vedách.

Publikácia  je  zhrnutím a bilancovaním toho, čomu sa celé riešiteľské kolektívy a spoluriešiteľské organizácie vo vedeckej komunite na Slovensku venovali.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa za 11 rokov svojej existencie stala už významnou súčasťou štátneho systému podpory základného a aplikovaného výskumu a vývoja na Slovensku.

 graf_1 APVV publikácia

úspešnosť podľa odborov (projekty APVV)

Touto publikáciou Agentúra na podporu výskumu a vývoja prezentuje výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2011 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

V rámci verejnej výzvy VV 2011 bolo celkovo prijatých a zaregistrovaných 864 žiadostí o finančné prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja a podporených bolo 166 žiadostí. Začiatok riešenia projektov bol 1. 7. 2012. Najneskorší dátum ukončenia riešenia projektov bol 31. 12. 2015.

V roku 2016 následne prebehlo vyhodnotenie ukončených projektov jednotlivými odborovými radami na základe predložených záverečných správ o riešení projektov, ktoré predkladajú zodpovední riešitelia do 30 dní od ukončenia riešenia.

Viac informácií nájdete v priloženej publikácii.

http://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2017-sk-A4.pdf

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač