Rozhovor s podpredsedníčkou SAV pre výskum Evou Matejkovou o tranformácii SAV

26. 05. 2017

Slovenská akadémia vied by sa mala po rokoch dočkať zmeny. Vláda schválila jeden z najdôležitejších krokov jej transformácie. Legislatíva prinesie nový model jej financovania ústavov, z ktorých sa stanú verejné výskumné inštitúcie. Rozhlasová stanica Slovensko prináša rozhovor s Evou Matejkovou, podpredsedníčkou SAV pre výskum.

logo: Rozhlasová stanica Slovensko (25. 05. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/3; Filip Minich/Filip Minich)

Filip Minich, moderátor: „Po rokoch by sa mala dočkať Slovenská akadémia vied zmeny. Vláda včera schválila jeden z najdôležitejších krokov jej transformácie. Legislatíva prinesie nový model jej financovania ústavov, z ktorých sa stanú verejné výskumné inštitúcie. V štúdiu vítam podpredsedníčku SAV pre výskum Evu Majkovú."

Eva Matejková, podpredsedníčka SAV pre výskum: „Dobrý večer.“

Filip Minich: „Akadémia teda už nebude rozpočtovou organizáciou štátu, ale verejnou výskumnou inštitúciou s verejnoprávnou formou hospodárenia. Čo konkrétne táto zmena akadémii prinesie?"

Eva Matejková: „No, ako ste povedali, je to pre Slovenskú akadémiu vied prelomová zmena. Aj keď musím povedať, že podobnú transformáciu na Slovensku zažili pred pár rokmi slovenské vysoké školy a celkove vyspelý svet alebo vyspelá Európa sa snaží dať výskumné inštitúcie práve do takého režimu analogického verejnoprávnej formy. Charakterizuje to väčšia flexibilita, väčšia sloboda v ekonomickom rozmýšľaní a zároveň vyššia zodpovednosť a aj väčšia inšpirácia k podnikavosti. To by som povedala, že to sú také základné atribúty. No, a vlastne celá tá, celý ten zákon nám vytvorí nové možnosti. On neprinesie hmatateľne nič. On prinesie nové možnosti, otvorí priestor a je na nás, ako sa s týmito možnosťami vysporiadame, ako ich využijeme a akí budeme úspešní."

Filip Minich: „Aké možnosti napríklad?"

Eva Matejková: „Tak sú to možnosti napríklad, čo sa najčastejšie spomína, aj keď nie je to možno ani najdôležitejšie, možnosť vstupovať do obchodných spoločností, možnosť zakladať spinoff-y, startupy. To už považujem za významné a očakávam, že toto bude inšpiratívne práve pre mladú generáciu, ktorá je jednoducho adaptovaná na toto prostredie. Lebo aj vo svete doktorandi alebo postdoktorandi nezostávajú všetci v tom výskumnom prostredí. Mnohí sa tam mnoho naučia a idú proste do možno dobrodružnejšieho sveta podnikania. A ja verím, že tu by sme sa mali aj my sústrediť a prípadne im aj vytvárať rôzne školenia a možnosti, aby týmto smerom išli."

Filip Minich: „Čiže lákať v podstate aj tých mladých ľudí, aby ostali v tom akademickom prostredí. Napríklad Česká akadémia vied môže získavať celkom veľké zdroje peňazí z predaja patentov. Bude niečo podobné môcť robiť aj Slovenská akadémia vied?"

Eva Matejková: „Samozrejme, bude. Ale bude musieť tie patenty aj v dostatočnom počte vytvárať. Ja by som bola trošku opatrná v očakávaní nejakých rapídnych skokov vpred. Skôr by som očakávala postupný vývoj. Nakoniec aj v tej českej akadémii vied ten najväčší prínos robí jeden vynikajúci ústav. Boli by sme radi, keby sme takéto vynikajúce ústavy jeden, dva mali v našej akadémii, ktoré by teda potiahli to patentovanie a predaj patentov vpred."

Filip Minich: „Tá transformácia bude zrejme komplikovaná. Ako dlho to podľa vás bude trvať?"

Eva Matejková: „Tak zákon hovorí, že do prvého siedmy 2018 sa máme transformovať. Čiže splnenie tých zákonných podmienok musíme spraviť dovtedy. Ale potom ešte iste bude chvíľu trvať, kým sa všetky tie parametre nastavia tak ako sa majú nastaviť."

Filip Minich: „Bývalý minister školstva Juraj Draxler hovoril, že vďaka tomuto zákonu by malo prísť k dynamickému očistnému procesu, teda aj k prehodnoteniu úspešnosti jednotlivých ústavov, k ich spájaniu, možno aj k rušeniu. Vnímate to aj vy takto?"

Eva Matejková: „No tak hodnotiť ústavy sme už hodnotili nezávislým medzinárodným panelom. Takže tam sme možno už aj vpred. Ale určite, aj keď priamo z dikcie zákona nevyplýva žiadna takáto aktivita, už len to, že sa zvýši súťaživosť a akási podnikavosť a aktivita navonok, tak rozvrství aj ústavy aj pracovníkov v jednotlivých ústavoch a tým bude aj silnejší tlak na výsledky. Takže určite toto bude taká by som povedala pridaná hodnota tej transformácie."

Filip Minich: „SAV je často označovaná ako inštitúcia, ktorá zaspala dobu, ktorá si žije iba vo vlastnom svete. Akadémia sa spravidla odvoláva na nedostatok peňazí. Pôsobiť v akadémii často nie je ani pre vedcov finančne atraktívne. Zmení sa po tej transformácii niečo na tomto?"

Eva Matejková: „Tak možno to nie je až také zlé. Nemyslím si, že sme celkom zaspali dobu. Naopak sú proste to zovšeobecnenie je veľmi komplikované, lebo sú určite tímy, ústavy, ktoré sú naozaj na tepe diania. Sú veľmi úspešní a sú aj medzinárodne rešpektovaní. Problém je, aby ich bolo viac a boli viac viditeľní. A aby určite aby sme im vedeli dať viac prostriedkov. Čiže naša snaha je vlastne len akosi rozvrstviť to prostredie tak, aby tí vynikajúci naozaj mohli prekvitať tak, ako majú prekvitať."

Filip Minich: „O transformácii Slovenskej akadémii vied nám prišla do štúdia porozprávať Eva Majková, predsedníčka SAV pre výskum. Vďaka."

Eva Matejková: „Ďakujem."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Transformácia ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie
Vláda otvorila cestu k transformácii SAV

Tlač