Slávnostná inaugurácia nového rektora PEVŠ – profesora Juraja Sterna

16. 05. 2017

logo PEVŚDňa 15. marca 2017 vymenoval prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, do funkcie rektora Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) popredného ekonóma a pedagóga, prof. Ing. Dr. h. c. Juraja Sterna PhD. Slávnostná inaugurácia nového rektora Paneurópskej vysokej školy, sa uskutoční 16. mája na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Rektori vyše dvadsiatich vysokých škôl na Slovensku, veľvyslanci z desiatich krajín, ale aj osobnosti slovenského spoločenského a politického života ako Iveta Radičová, Mikuláš Dzurinda, Martin Bútora, Pavol Frešo, Ján Čarnogurský, Ladislav Snopko, Pavol Demeš, či Andy Hryc, prijali pozvanie na inauguráciu nového rektora Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ)  – Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna PhD. Slávnostná ceremónia sa uskutoční dňa 16. 5. o 11. hodine v budove PEVŠ na Tomášikovej 20 v Bratislave.

Popredný ekonóm a pedagóg, Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern PhD., nastúpil do funkcie po prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., ktorý na najväčšej súkromnej škole na Slovensku pôsobil ako rektor dve funkčné obdobia.

profesor Juraj SternProfesor Stern (1940) je predsedom správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a tiež bývalým rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Významne sa pričinil o rozvoj vzdelanosti a medzinárodnej spolupráce. Jeho aktivity v týchto oblastiach boli okrem iného ocenené tiež Čestným doktorátom Ekonomickej univerzity v Budapešti, rakúskym Dvojitým krížom, či Pribinovým krížom II. triedy. Vystúpil na viacerých sympóziách, najmä v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Česko, Španielsko, Holandsko, USA), kde sa usiloval o propagáciu účasti Slovenska na európskej kooperácii. Bol členom výboru Ekonomickej a sociálnej komisie v Bruseli.

Rodený Bratislavčan pôsobil vo funkcii rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave od roku 1995. Dva roky bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Je autorom niekoľkých ekonomických publikácií a desiatok učebných textov.

 

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má 20 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so zameraním na praktickú výučbu. Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má medzinárodné partnerstvá s ďalšími šesťdesiatimi univerzitami. Od vzniku školy do konca akademického roka 2015/2016 úspešne ukončilo štúdium viac ako 12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HOLDING.

Informáciu redakcii poskytla Mgr. Katarína Holetzová, marketingová manažérka.

Fotozdroj: Paneurópska vysoká škola

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač