Slovensko: Pustíme eurofondy do „luftu"?

15. 05. 2017

Odborníci na eurofondy, varujú, že si rezort neplní svoje záväzky pri rozdeľovaní peňazí na vedu a výskum. Na vyhodnotenie svojich žiadostí pritom podnikatelia čakajú už skoro rok. Ministerstvo sa bráni, že je všetko v poriadku.

 logo Televíznej stanice JOJ(14. 05. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 4/21; Dárius Haraksin/Ján Mečiar)

Ján Mečiar, moderátor: „Ministerstvo školstva nás môže pripraviť o stovky miliónov eur. Tvrdia to odborníci na eurofondy, ktorí varujú, že si rezort neplní svoje záväzky pri rozdeľovaní peňazí na vedu a výskum. Na vyhodnotenie svojich žiadostí pritom podnikatelia čakajú už skoro rok. Ministerstvo sa bráni, že je všetko v poriadku."

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ, Klub 500: „Sme štvrtý rok nového programovacieho obdobia a z operačného programu máme k dnešnému dňu vyčerpané plus, mínus 2 %."

Dárius Haraksin, redaktor: „Veda a výskum patria medzi top priority tejto vlády. Štát neustále plače, že na to potrebuje a chce minúť obrovské množstvo peňazí a keď prídu, nevie ich minúť, tvrdia odborníci. Pred rokom vypísalo ministerstvo školstva výzvu na podporu priemyselných výskumno‑vývojových centier, jednoducho povedané prepojenie výskumu, vedy a podnikateľov."

Ján Rudolf, odborník na eurofondy: „Niekoľkokrát najprv vyhlásilo výzvu, potom ju zrušilo, potom ju opätovne vyhlásilo, na niekoľko etáp dožadovali dokumenty od žiadateľov, čo je neprípustné."

Dárius Haraksin: „Práve podnikatelia na túto výzvu čakali už roky. Ministerstvo tak zavalili žiadosťami o sumy do 5 miliónov eur na svoje projekty, a práve na toto sa ministerstvo odvoláva."

(tabuľka)

Výzva MŠVVaŠ:

Podpora priemyselných výskumno‑vývojových centier

Počet prijatých žiadostí:                               311
Žiadané príspevky:                                      1,4 miliardy €
Plánované výdavky MŠVVaŠ                       310 miliónov €

Ivana Skokanová, hovorkyňa Ministerstva školstva SR:„Výskumná agentúra potrebovala viacej času na to, aby mohla všetky tie došlé projekty vyhodnotiť a aby skutočne každému venovala dostatočnú pozornosť."

Dárius Haraksin: „Rezort školstva požiadal Európsku komisiu o predĺženie lehoty. Tým pádom je vraj všetko v súlade s pravidlami."

Ivana Skokanová: „Všetky tieto podmienky boli v rámci podmienok Európskej únie."

Ján Rudolf: „Na čo sa vyhovárajú? Majú konať a nie rozprávať o tom, že všetko je v súlade alebo nie je v súlade, to sú všetko taľafatky. Ale pravda je taká, že nie je schopná Slovenská republika čerpať eurofondy, pretože má neschopných úradníkov."

Dárius Haraksin: „Nervózni sú už ako podnikatelia, tak inovátori aj vedci. Česi tento proces začali už v roku 2014."

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied: „Už teraz nechcem hodnotiť koho vinou, ale dostávame sa do časového stresu, ktorý určite z pohľadu čerpania fondov nie je dobrý."

Peter Pellegrini, vicepremiér pre investície: „Až do konca minulého roku sa všetky kapacity sústreďovali na uzatvorenie predchádzajúceho programového obdobia, takže z toho aj titulu môžu prameniť nejaké pocity, že sme v nejakom extrémnom omeškaní."

Dárius Haraksin: „Od decembra, kedy výzvu ukončili, čakáme na výsledky. Práve tento týždeň, keď sme sa o výzvu začali zaujímať, ministerstvo zverejnilo zoznam neúspešných uchádzačov s tým, že v najbližších týždňoch začnú informovať úspešných o ďalšom postupe."

Ján Rudolf: „A je neprípustné, aby žiadatelia rok od vyhlásenia výzvy čakali na výsledky."

Dárius Haraksin: „Teraz je otázne, či podnikatelia ešte dokážu svoje rok čakajúce projekty oprášiť a vyčerpať schválené sumy do konca tohto roku. Ak nie, hrozí, že prídeme o 300 miliónov eur."

Tibor Gregor: „Tu by mal nastať krízový scenár, malo by nastať krízové riadenie, tak aby Slovenská republika stihla vyčerpať všetky alokované prostriedky, ktoré má."

Dárius Haraksin: „Dárius Haraksin, televízia JOJ."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Stav čerpania eurofondov

Tlač