Spolupráca v oblasti vedy

19. 05. 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan a izraelský minister vedy, techniky a vesmíru Ofir Akunis podpísali dohodu o spolupráci a výmene skúseností v oblasti vedy, výskumu a technológií.

logo Televíznej stanice TA 3(18. 05. 2017; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 9/11; Jana Machatová/Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Minister školstva Peter Plavčan je na oficiálnej návšteve Izraela, rokoval tam o spolupráci v oblasti vedy a výskumu a navštívil aj múzeum holokaustu Yad Vashem."

Jana Machatová, reportérka TA 3: „Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan a izraelský minister vedy, techniky a vesmíru Ofir Akunis podpísali dohodu o spolupráci a výmene skúseností v oblasti vedy, výskumu a technológií."

Peter Plavčan, minister školstva: „Hovorilo sa o tom, že rámcovo by bolo možné vytvoriť akýsi finančný rámec, ktorý by mohol predstavovať 500‑tisíc eur. Máme dva základné programy, jeden program sa týka rozvoja regiónov a druhý program rozvoja informačných technológií, a to hlavne s dôrazom na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti."

Jana Machatová: „Akunis zdôraznil, že intenzívna spolupráca medzi oboma krajina je dôkazom výborných vzťahov."

Ofir Akunis, izraelský minister vedy, techniky a vesmíru: „Chcem povedať jednu vec, a to je fakt, že za posledný rok navštívili Izrael traja významní ústavní činitelia zo Slovenska a myslím si, že to je dôkaz prepojenia a vzťahov medzi oboma krajinami, a to je ešte len začiatok."

Jana Machatová: „Minister školstva navštívil aj Múzeum holokaustu Yad Vashem, ktorého poslaním je zdokumentovať život Židov počas holokaustu a zachovať ich príbehy pre ďalšie generácie. Názov Yad Vashem pochádza z Biblie a v preklade znamená miesto a meno. Židia, ktorých zavraždili počas druhej svetovej vojny, neboli pochovaní podľa židovskej viery a múzeum je preto nielen ich pomníkom, ale aj miestom, kde zapísali mená obetí, aby sa na ne nikdy nezabudlo. Doteraz múzeum zhromaždilo 4,5 milióna mien ľudí, o ktorých sa vie, že zahynuli počas holokaustu. Milión a pol obetí však stále zostáva bez mena. Plavčan a riaditeľ Medzinárodnej školy štúdií holokaustu podpísali deklaráciu o spolupráci pri výučbe o holokauste."

Peter Plavčan: „Tento dokument založí ďalšiu spoluprácu hlavne v oblasti prípravy učiteľov v Slovenskej republike, ktorí takto budú mať príležitosť získať viac faktov, ktoré využijú vo vyučovacom procese, napríklad aj návštevou tohto múzea."

Jana Machatová: „Cieľom spolupráce je využiť vzdelanie na boj proti akejkoľvek forme extrémizmu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač