Stupavské zelé získalo ochrannú známku

12. 05. 2017

Stupavská kyslá kapusta, takzvané stupavské zelé, získala chránené označenie pôvodu. Po štvorročnom snažení sa tak zapísala medzi jedinečné regionálne výrobky Európskej únie. Po žitavskej paprike je to len druhý slovenský výrobok, ktorý túto značku získal.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(11. 05. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/3; Filip Minich/Filip Minich)

Filip Minich, moderátor: „No a pri téme potravín ešte ostaneme, aj keď už bez genetických úprav. Stupavské zelé získalo európske chránené označenie pôvodu. Po žitavskej paprike je tak kyslá kapusta zo Stupavy iba druhou slovenskou potravinou v tejto kategórii. Na telefónnej linke máme predsedu Mátskeho potravinového spolku v Stupave, ktorý inicioval konanie o vydaní chráneného označenia pôvodu, Jozefa Fabiana. Dobrý večer."

Jozef Fabian, predseda Mátskeho potravinového spolku v Stupave (telefonát): „Dobrý večer prajem."

Filip Minich: „Čo v praxi znamená udelenie tohto označenia pre kyslú kapustu zo Stupavy?"

Jozef Fabian: „No, je to veľká vec, pretože týmto spôsobom dokážeme spotrebiteľovi garantovať bez väčšej námahy vysvetľovania to, že kapusta, ktorú si kupuje, je dopestovaná a spracovaná tu na našom území tradičným spôsobom tak, ako to bolo po stáročia pred našou generáciou."

Filip Minich: „Je súčasťou teda toho chráneného označenia pôvodu aj receptúra? Teda bude mať stupavské zelé od ktoréhokoľvek spracovateľa kapusty rovnakú kvalitu?"

Jozef Fabian: „Kvalitu určite áno, chuť asi nie. Pretože každý ten spracovateľ má to svoje pole, kde tie podmienky sú určitým spôsobom špecifické. Takže už len z tohto dôvodu nemôže byť tá chuť všade rovnaká. Ale ten postup je garantovaný pre všetkých rovnako. Takže výsledný efekt by mal byť takisto veľmi podobný u všetkých, pokiaľ dodržia teda ten postup, ktorý je určený v tej špecifikácii výrobku."

Filip Minich: „Keďže stupavské zelé bude už iba jedno, v čom sa bude odlišovať od kyslej kapusty z okolitých obcí alebo napríklad z Česka, Rakúska? Je v niečom jedinečné? V čom je špeciálne?"

Jozef Fabian: „Špeciálne je práve v tom, že je dopestované a spracované na jednom mieste bez pridania akýchkoľvek prísad okrem soli. Takže to je dosť výnimočná vec a okrem toho tá typická chuť, ktorá je tu spôsobená vápencovým podložím a nánosmi rieky Moravy. Tou kombináciou týchto dvoch vrstiev je dosť výrazná, takže toto sú veci, ktoré nás určite odlíšia od ostatných."

Filip Minich: „Bolo náročné získať túto ochrannú známku? Aké podmienky ste museli splniť?"

Jozef Fabian: „No, trvalo to štyri roky celý ten proces. Viackrát sme museli dopĺňať žiadosti, podklady, takže jednoduché to nebolo. Ale je tu dosť ľudí okolo nás, ktorí nám s tým pomohli aj z tých odbornejších kruhov ako Výskumný ústav potravinársky v Modre a podobné organizácie, s ktorými sme konzultovali túto celú záležitosť. Takže sa nám to podarilo."

Filip Minich: „Aj stupavskí pestovatelia kapusty mali v uplynulých desaťročiach problémy. Mnohí s tým aj prestali, pretože kapusta nie je nejaká cenovo lukratívna plodina. Z toho dovozu je často lacnejšia. Bude musieť byť stupavské zelé naozaj zo stupavskej kapusty a nie napríklad z poľskej? Kto to skontroluje?"

Jozef Fabian: „No, to je práve tá vec, ktorú sme chceli touto registráciou dosiahnuť, aby ten, ktorý si raz dá do svojho názvu alebo na svoj pútač, alebo niekde proste umiestni názov Stupavské zelé alebo stupavská kapusta teda, tak riskuje to, že pokiaľ nevie dokázať pôvod toho produktu od vysadenia cez zber, spracovanie až po finálny produkt, tak riskuje tým teda dosť vysoké pokuty. Sú na to určené kontrolné orgány. Myslím, že dva sú na Slovensku, ktoré my máme priamo v tej špecifikácii určené. Takže tie sú povinné teda kontrolovať a samozrejme je aj vec spotrebiteľov, že majú tým pádom možnosť to ohlásiť a takisto pomôcť pri odhaľovaní takejto činnosti."

Filip Minich: „Stupava je známa práve pestovaním kapusty a jej spracovatelia sa sústreďujú najmä v časti obce Mát, kde pôsobí aj váš potravinový spolok. Čo očakávate od udelenia tejto ochrannej známky? Bude pestovanie a spracovanie kapusty v Stupave lukratívnejšie a odrazí sa to možno aj na jej cene?"

Jozef Fabian: „No, z dlhodobého hľadiska očakávame aj takýto postup, že pribudnú nejakí tí pestovatelia a bude aj z tých mladších generácií, pretože zatiaľ žiaľ, situácia je taká, že po tom roku deväťdesiat, skôr tie polia s kapustou ubúdajú. Nemá sa tomu kto venovať. Ten liberálny trh nie je príliš naklonený takejto činnosti. Ale týmto spôsobom sme chceli práve trošku nabudiť aj tú mladšiu generáciu, že majú v rukách už určitý, určitú známku, určitý bod, o ktorý sa môžu oprieť. A samozrejme, s tým súvisí aj určitá garancia kvality, ktorá teda by mala byť aj lepšie ocenená. Takže výsledkom by malo byť, samozrejme, dvihnutie tej ceny, pretože hovorím, že je to dosť náročná záležitosť a zatiaľ sa tu venujú ľudia len popri svojej nejakej ďalšej inej činnosti, pretože živiť sa len predajom kapusty v dnešnej dobe, to je dosť náročná vec."

Filip Minich: „Toľko Jozef Fabian o tom, ako Stupavské zelé získalo chránené označenie pôvodu. Vďaka za rozhovor."

Jozef Fabian: „Ďakujem pekne, dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ochranná známka

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač