Transformácia ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie

25. 05. 2017

Vláda Slovenskej republiky schválila zákon, ktorý má zabezpečiť transformáciu ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie. Zároveň sa upraví ich financovanie. Podľa slov podpredsedníčky SAV Evy Majkovej, tento zákon dá vedeckým inštitúciám najmä slobodu a ekonomickú flexibilitu.

Rozhlasová stanica FM - logo(24. 5. 2017; Rozhlasová stanica FM; Správy; 17.00; por. 3/3; Peter Kolárik)

Peter Kolárik, moderátor: „Vláda schválila zákon, ktorý má zabezpečiť transformáciu ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie a zároveň upraviť ich financovanie. Výskumné inštitúcie budú naďalej financované najmä zo štátneho rozpočtu, ale po novom sa budú môcť uchádzať aj o rezortné dotácie, granty a vykonávať podnikateľskú činnosť. Podľa podpredsedníčky SAV Evy Majkovej tak bude mať akadémia viac možností dynamicky sa rozvíjať."

Eva Majková, podpredsedníčka SAV: „Vedeckým inštitúciám to dá najmä slobodu, ekonomickú flexibilitu, lebo predsa len tá... rozpočtových a príspevkových pravidiel nie je celkom priaznivá pre výskumné organizácie, čiže toto je najvážnejšia výhoda. Potom to prináša aj určite flexibilitu v rozhodovaní, či sa dá ísť do nejakej formy spolupráce, akým spôsobom. V podstate bude to aj väčší tlak na riaditeľov organizácií, aby viac sa venovali aj plánovaniu rôznych aktivít, či už výskumných, alebo aj hospodárskych."

Peter Kolárik: „Novela zákona bola na rokovaní vlády už minulý rok v septembri. Kabinet však chcel lepšie záruky ohľadom narábania majetku akadémie. Pre narábanie s prioritným majetkom do hodnoty 25 tisíc eur bude potrebný súhlas ministerstva financií, pre narábanie s majetkom nad 25 tisíc eur bude potrebný aj súhlas vlády."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač