Veda v CENTRE: Ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra?

11. 05. 2017

Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, akú úlohu hrá v našom živote ticho a zvuk, ako funguje akustická pamäť a prečo je počúvanie také dôležité pri vyučovaní. Dozvieme sa tiež, ako človek zvuk lokalizuje a ako sa nevidiaci ľudia v priestore orientujú na základe akustickej informácie.

prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. Vo štvrtok 25. mája 2017 o 17.00 hod. bude hosťom  Vedy v CENTRE prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., z Katedry konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä stavebnej a priestorovej akustike a hľadaním uplatnenia tzv. virtuálnej akustiky v iných vedných odvetviach. V súčasnosti sa jej výskum zameriava najmä na využitie akustických simulácií a tzv. auralizácie pri príprave stavebno-akustických noriem  a tiež pri výskume echolokácie nevidiacich v interiéri budov.

Zvuk je neodeliteľnou a zároveň aj neviditeľnou súčasťou nášho života. Pôsobí na naše emócie a náladu a nemusí pritom vždy vyvolať konkrétnu predstavu ako napr. pri vizuálnom vnímaní. Akustická pamäť stimuluje rôzne asociácie, ktoré môžu človeka ovplyvniť aj pri jeho rozhodovaní. Málokto z nás si však uvedomuje túto dôležitosť zvuku a zvukosféry, ktorá nás obklopuje. Zvuk pri tom na nás pôsobí neustále, 24 hodín denne. Náš sluch totiž nie je možné jednoducho vypnúť. Akustické prostredie preto hrá dôležitú úlohu nielen pri vnímaní pohody, ale i pri komunikácii. Z intonácie hlasu sa dozvieme nielen "čo bolo povedané”, ale aj to, “ako to bolo myslené”. Napríklad, pri procese učenia sa, kvalitné akustické podmienky v triedach môžu zmierniť rozvoj poruchy čítania (dyslexie) u detí. Súčasné akustické normy sú však vo všeobecnosti dimenzované na 18-ročného zdravého človeka, pričom populácia stárne a častokrát i mladí ľudia zápasia so sluchovými problémami. Ako teda môže architekt zlepšiť zrozumiteľnosť reči v triedach, zlepšiť akustické podmienky v reštaurácii alebo nákupnom centre, a ako prispôsobiť interiér budovy tak, aby sa nevidiaci mohli lepšie v budove orientovať? A aké má k tomu prostriedky?

... a môžeme si vlastne architektonický návrh v štádiu projektovania vypočuť? 

Veda v CENTRE 25. 5. 2017

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy, popularizácia vedy a techniky, ženy vo vede, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač