Zelený týždeň EÚ 2017

24. 05. 2017

EÚ Zelený týždeň 2017 - logoEU Green Week  je každoročná príležitosť diskutovať a diskutovať o európskej environmentálnej politike. Táto kľúčová udalosť v kalendári environmentálnej politiky, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie, priťahuje tvorcov politík, vedúcich ochrancov životného prostredia a zainteresovaných strán z celej Európy a sveta.

Zelený týždeň EÚ 2017 sa bude konať od 29. mája do 2. júna na tému „Ekologické pracovné miesta pre zelenšiu budúcnosť". Zameria sa na to, ako environmentálne politiky EÚ vytvárajú ekologické pracovné miesta a prispievajú k hospodárskemu, udržateľnému a sociálne zodpovednému rastu v EÚ. Bude tiež zdôrazňovať dopyt po nových typoch ekologických zručností v mnohých odborných odvetviach.

Okrem konferencie na vysokej úrovni v Brusel,i bude v programe predstavená aj séria partnerských podujatí a akcií, ktoré sa uskutočnia v celej Európe. Okrem toho, že sú pozvaní zúčastnené strany a široká verejnosť, všetci zaujemcovia sú povzbudzovaní, aby sa stali „prakticky" zapojenými do účasti na širokom spektre on-line a sociálnych mediálnych aktivít.

Program:

program ZT 2017

Zdroj: EU Green Week  2017

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač