Židovské komunitné múzeum otvorilo komornú výstavu s názvom Každá rodina má svoj príbeh

30. 05. 2017

Židovské komunitné múzeum otvorilo komornú výstavu s názvom Každá rodina má svoj príbeh. Vypovedá o tom, aké dôležité je odovzdávať si a opatrovať spomienky na svojich predkov a hovoriť o nich.

logo: Rozhlasová stanica Slovensko(26. 05. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 18/19; Katarína Ottová/Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Židovské komunitné múzeum otvorilo komornú výstavu s názvom Každá rodina má svoj príbeh. Vypovedá o tom, aké dôležité je odovzdávať si a opatrovať spomienky na svojich predkov a hovoriť o nich."

Katarína Ottová, redaktorka: „Výstava je komorná, sú na nej predmety, nielen umelecké diela, ale najmä veci bežnej spotreby 20‑tich bratislavských židovských rodín. Hodinky, ktoré prešli Terezínom, vysvedčenie, fajka či starý perzský koberček, po ktorom chodilo šesť generácií jednej rodiny a fotografie ľudí, ktorým tieto veci kedysi patrili. Thomas Frankl požičal na výstavu obraz svojho otca Adolfa Frankla, ktorý prežil Auschwitz‑Birkenau i pochod smrti. Obraz je výpoveďou o tom, ako 28. septembra 1944 zatkli jeho rodinu."

Thomas Frankl: „Tu je tá scéna, keď nás brali. Pozde v noci nás vyhnali psami, boli tam slovenskí gardisti. To je mamička, to je sestra, to je otec, strýko a ja. Tu je horiaca tóra a to je prezident Tiso. Ja som ho videl viackrát."

Katarína Ottová: „Projekt pripravovali rok a je príbehom rodín, ktoré v Bratislave buď žili alebo sa po vojne prisťahovali. Hovorí riaditeľ Židovského komunitného múzea Maroš Borský. Každá rodina poskytla na výstavu jediný predmet."

Maroš Borský, riaditeľ Židovského komunitného múzea: „Sú to predmety, ktoré sú predvojnové, nejakým spôsobom sa zachránili v rodine alebo častokrát až po vojne ich ľudia znova našli, u susedov, niekedy aj 20 rokov po vojne im niekto tie predmety priniesol, zrazu sa vynorili predmety, ktoré ich spojili s predkami."

Katarína Ottová: „Prehliadka má viacero rovín, je dotykom s minulosťou, potvrdením existencie historických udalostí i života jednotlivcov a tiež oživenými spomienkami. Spoluautorka výstavy, etnologička Slovenskej akadémie vied Monika Vrzgulová hovorí, že prehliadke predchádzal výskum."

Monika Vrzgulová, spoluautorka výstavy, etnologička SAV: „Pri opakovaných stretnutiach sami respondenti konštatovali, že sú prekvapení, čo sa im všetko vynorilo z pamäti, aké rôznorodé a pestré informácie zrazu začali s nami komunikovať."

Katarína Ottová: „Výstava je prístupná okrem židovských sviatkov vždy v piatok a v nedeľu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
výstavy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač