Židovské komunitné múzeum otvorilo komornú výstavu s názvom Každá rodina má svoj príbeh

30. 05. 2017

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Židovské komunitné múzeum otvorilo komornú výstavu s názvom Každá rodina má svoj príbeh

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
exhibitions

Areas:
Social Sciences

Print