70 rokov fenoménu UFO

28. 06. 2017

Po sedemdesiatich rokoch fenomén UFO je stále živý. Ako to vlastne je a či existuje život vo vesmíre, zodpovie Ján Svoreň, zástupca riaditeľa Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

logo: Rozhlasová stanica Slovensko(27. 06. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/2; Soňa Weissová /Filip Minich)

Filip Minich, moderátor:„Svoje výročie má aj ďalší obrovský fenomén – UFO. Cez víkend uplynulo sedemdesiat rokov od udalosti, ktorá stála na jeho začiatku. Pilot Kenneth Arnold vtedy opísal záhadný objekt, ktorý bol nazvaný ako lietajúci tanier. Odvtedy podobné úkazy nahlásili mnohokrát. Režiséri natočili k téme desiatky filmov a seriálov. Milióny ľudí po celom svete veria, že nie sme sami a pravda je niekde vonku. Ako vedci vnímajú, že aj po toľkých rokoch je tento fenomén tak živý? Kolegyňa Soňa Weissová sa to pýtala zástupcu riaditeľa Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied Jána Svoreňa."

Ján Svoreň, zástupca riaditeľa Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Predovšetkým sa mi zdá divné, že ešte po sedemdesiatich rokoch stále fenomén UFO je taký živý, aj keď môžem povedať, že bolo to aj omnoho viac medializované. Dnes už je hodne z toho na internete. Takže až tak to nie je na očiach verejnosti. Ale ľudia sa na nás obracajú. Videli niečo, prípadne dnes už aj nafotia veľa, majú všetci fotoaparáty. A potom vidíte rôzne útvary, ktoré sú niekedy pekné, niekedy sú to trebárs Hallove javy v atmosfére, bočné Slnko, svetelné stĺpy, ktoré sú prirodzené, proste lomy na kryštálikoch ľadu v atmosfére. Inokedy sú to niektoré nebeské objekty. A mnohokrát sú to aj by som povedal chyby pri snímaní, že tam je nejaký reflex, napríklad od Mesiaca alebo od nejakého vzdialeného zdroja a im sa na snímočke objaví niečo, čo potom interpretujú, ako niečo záhadné."

Soňa Weissová, redaktorka: „V dnešnej dobe už je možno takých tých hlásení o UFO menej ako v minulosti. Vedeli by ste vyčísliť, ako často sa na vás ľudia obracajú s takýmito otázkami?"

Ján Svoreň: „Dostávame, ja by som tak odhadol, trikrát za mesiac nejaké hlásenie. Ale väčšinou to nemá charakter, že videl som UFO. Skôr sa pýtajú, čo videli a mnohokrát sú to teda meteory. Niekedy, ak máme snímočku toho príslušného meteoru aj my, tak im ho pošleme. Veľmi často sú to meteorologické balóny, ktoré trebárs v našej oblasti sú vypúšťané zo stanice v Gánovciach a táto meteorologická sonda, keď vyletí do vysokej atmosféry, tam potom ten balón praskne a ona padá na zem. A prúdmi vzduchu vo vysokej atmosfére ten pohyb môže byť taký všelijaký trhaný. A v prípade, ak je osvetlená slniečkom, tak vzniká dojem veľmi, veľmi záhadného pohybu toho telesa."

Soňa Weissová: „Aj vy v astronomickom ústave dostávate hlásenia. Ako to funguje? Pozeráte ich potom pod lupou?"

Ján Svoreň: „Pokiaľ nám ten príslušný človek pošle aj obrázok, tak sa to snažíme proste zanalyzovať a poslať mu vysvetlenie. Pretože berieme to tak, že vlastne sa nás pýta a pokiaľ vieme, tak sa snažíme odpovedať. Pokiaľ to prejde do roviny, že teda on je presvedčený, že to je UFO a chce nás presvedčiť, tak samozrejme tá komunikácia je ťažká. Zatiaľ môžem povedať seriózne, že veda nemá žiaden dôkaz ani žiadne pozorovanie, ktoré by k niečomu takému viedlo."

Soňa Weissová: „A čím si možno vysvetľujete to, že niektorí ľudia vlastne sú takí náchylní uveriť tomu, že ide o nejaký paranormálny jav, že nám vedci napríklad z astronomického ústavu či politici klamú?"

Ján Svoreň: „Viete, to je taká ja by som povedal celková atmosféra, že vlastne ľudia sú náchylní prijímať všelijaké konšpiračné teórie. To nie je len otázka UFA a hlavne veciam, do ktorých príliš nevidia, ktorým nerozumejú a sú pre nich záhadné, tak potom sa snažia vysvetliť takým, by som povedal pre nich prijateľným spôsobom."

Soňa Weissová: „Existujú krajiny, kde štátne orgány hlásenia o UFO berú vážne? Lebo napríklad poznáme známy seriál americký Akty X."

Ján Svoreň: „Akty X je samozrejme seriál, ktorý je, ktorý nemá nič s realitou. Ale, čo sa týka štúdia, tak hlavne v minulosti boli. Pretože hovoríme dnes o sedemdesiatich rokoch od pozorovania UFO, a to prvé UFO bolo pozorované profesionálnym pilotom, ktorý vlastne zachytil nejakých deväť objektov. Potom bolo ešte niekoľko takých pozorovaní, ktoré akoby neboli celkom jasné. Napríklad Spojené štáty zriadili komisiu, ktorá vlastne študovala UFO a po viac ako desaťročí, potom vydala vlastne správu, ktorá potom ... aj v knihe, kde sa ukázalo, že nie všetko vieme vysvetliť, ale nič teda nebolo neprirodzené. A ja to pripisujem tomu, že to bola vlastne doba, keď bola súťaž v zbrojení medzi Sovietskym zväzom a Amerikou. A nikto nechcel nechať na náhodu, že skutočne tá druhá strana trebárs disponuje niečím takým, že to nemusí byť UFO nejakej civilizácie, ale že trebárs nejaké pokročilé technológie už má tá druhá strana. Takže nič sa nepotvrdilo také, čo by teda nasvedčovalo tomu, že už dnes niekto nám tu lieta."

Soňa Weissová: „Hovoríme o paranormálnych javoch. Vlastne tu je stále tá diskusia, že či existuje, či je život vo vesmíre. Tak možno sú nejaké nové výskumy."

Ján Svoreň: „No, tak ja si myslím, že je. Nemám na to žiaden dôkaz, ale myslím si, že je, pretože ten vesmír je tak rôznorodý a je tam také obrovské množstvo telies. Skoro každá hviezda má svoj planetárny systém. Tých planét bude strašne veľa a určite sa medzi nimi nájdu také, kde tie podmienky pre vznik a existenciu života sú. Či sa nám podarí niekedy kontaktovať zase pri tých obrovských vzdialenostiach, je naozaj otázne."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač