Akademici sa obávajú, či dostanú granty

07. 06. 2017

Po oznámení riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja, že budú prepúšťať, časť akademickej obce je toho názoru, že to ohrozuje prísun peňazí pre výskum a vývoj. Podľa vedca Ivana Šticha z Fyzikálneho ústavu SAV by to ovplyvnilo aj fungovanie vysokých škôl a ústavov SAV.

Televízna stanica STV 1 - logo(05. 06. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 10/18; Rita Fleischmanová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „V Agentúre na podporu výskumu a vývoja sa bude hromadne prepúšťať. Jej nový riaditeľ tvrdí, že mnohí ľudia nemajú dostatočnú pracovnú náplň. Zámer už oznámil ústrediu práce. Časť akademickej obce je však proti. Prepúšťanie podľa nej ohrozuje prísun peňazí pre výskum a vývoj."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Agentúra na podporu výskumu a vývoja prideľuje granty na výskumné projekty v oblasti vedy, techniky a medicíny. Pracuje v nej 49 ľudí. Jej riaditeľ Pavol Balžanka už oznámil ústrediu práce, že o mesiac plánuje prepustiť 21 zamestnancov, lebo nemá na ich platy."

Pavol Balžanka, riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja: „Prepúšťať sa bude na základe auditu a na základe vyhodnotenia agendy v rámci jednotlivých agentúr v rámci rezortu školstva, kde nám vyšli v dá sa povedať v neprospech APVV dosť nelichotivé čísla."

Rita Fleischmanová: „Riaditeľ Balžanka tvrdí, že podobné agentúry u nás VEGA a KEGA rozdeľujú dvoj až trojnásobne viac grantov, majú niekoľkonásobne viac komisií a podobnú agendu rieši 5 zamestnancov. Rektor Slovenskej technickej univerzity však hovorí, že správy o hromadnom prepúšťaní v agentúre znepokojili akademickú obec."

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „My sa obávame ako bude stíhať agentúra administrovať všetky tie projekty, ktoré tam bežia."

Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Činnosť agentúry v tomto smere ani posudzovanie projektov a grantov v žiadnom prípade nie je ohrozené, je skutočne ten návrh odzrkadľuje to, aký počet zamestnancov agentúra potrebuje na to, aby dokázala zvládať svoje úlohy."

Rita Fleischmanová: „Agentúre na podporu výskumu a vývoja chýba na mzdy zamestnancov zhruba dvestotisíc eur. Chýbajú jej však najmä milióny eur, ktoré má poslať vedcom na už schválené granty. Fyzik, profesor Ivan Štich zo Slovenskej akadémie vied nechce komentovať prepúšťanie v agentúre, no pripomína, že v prípade ohrozenia jej existencie by to ovplyvnilo kvalitu vedy a výskumu."

Ivan Štich, fyzik, vedec, Fyzikálny ústav SAV: „Tvrdím, že by to ovplyvnilo aj fungovanie jednotlivých vysokých škôl alebo aj ústavov akadémie vied, lebo tie inštitúcie sú v podstate jednoducho napojené na toto a bez tohto príspevku by mohli mať zásadný problémoch s prežitím."

Robert Redhammer: „Vieme, že nie je dofinancovaná úplne, chýba tam asi 10 miliónov eur len tie projekty, ktoré by tento rok mali byť podávané a tri programy agentúry, ktoré schválila vláda."

Rita Fleischmanová: „Riaditeľ Pavol Balžanka upozorňuje, že zamestnanci agentúry sa starajú iba o administráciu grantov, za rozdeľovanie peňazí sú zodpovedné rady zložené z odborníkov z oblasti vedy a techniky z celého Slovenska."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač