Česko-slovenský informačný deň v Bratislave venovaný iniciatíve Bio-based Industries Joint Undertaking

06. 06. 2017

CVTI SR spoločne s Technologickým centrom AV ČR organizujú 22. júna v Bratislave spoločný Informačný deň venovaný iniciatíve Bio-based Industries Joint Undertaking/ Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU) a informáciám k aktuálnym výzvam na predkladanie návrhov projektov.

Podujatie je venované spoločnostiam a výskumným organizáciám, ktoré zaujíma fungovanie a financovanie Spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály  (BBI JU),  ktoré chcú spolupracovať s európskymi partnermi v rámci spoločných výskumných a inovačných projektov.
Podujatie je bezplatné, avšak je potrebné sa vopred registrovať.

V prípade otázok kontaktujte Natasa.Hurtova@cvtisr.sk alebo Konickova@tc.cz.

logo HORIZON 2020

Program

09.00 – 09.30     Registrácia

09.30 – 09.45     Zahájenie Výsledky predchádzajúcich výziev JU BBI (Nataša Hurtová, Bio NCP, CVTI SR)

09.45 – 10.15     Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU): organizácia, implementácia a finančné príležitosti (Dieter Brigitta, BBI JU Project Officer)

10.15 – 10.40     Ako napísať dobrý BBI JU návrh (Dieter Brigitta, BBI JU Project Officer)

10.40 – 11.00     Prestávka na kávu

11.00 – 11.20     Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo; biotechnológie – výsledky predošlých výziev; stratégia pre nadchádzajúce výzvy v oblasti H2020 SC2 (Naďa Koníčková, NCP Bio, Technologické centrum AVCR)

11.20 – 11.40     Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny –  výsledky predošlých výziev (Veronika Dugovičová, NCP, CVTI SR)

11.40 – 11.55     Inovačné akcie pre MSP a spoločnosti podporované Horizontom 2020 (SME Instrument, Fast Track to Innovation) Ivan Filus, NCP Inovácie v MSP

11.55  – 12.10    Skúsenosti a osvedčené postupy – Projekt BIOSKOH (Radoslav Jonáš, Korporátny riaditeľ pre stratégiu a udržateľný rozvoj, ENERGOCHEMICA TRADING a. s.)

12.10  – 12.30     Otázky a odpovede

Networking lunch

Na podujatí nebude zabezpečené tlmočenie.

Uverejnila: MI

Zdroj: SLORD

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač