EÚ a členské štáty podpísali spoločnú stratégiu na odstránenie chudoby

08. 06. 2017

Európska únia a jej členské štáty 7. 6. 2017  podpísali strategickú koncepciu s návrhom budúcej európskej rozvojovej politiky. Tento nový Európsky konsenzus o rozvoji predstavuje novú spoločnú víziu a akčný plán na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja.

Európsky konsenzus o rozvoji predstavuje komplexný spoločný rámec európskej rozvojovej spolupráce. Prvýkrát sa v celom rozsahu uplatňuje na všetky inštitúcie Európskej únie a na všetky členské štáty, ktoré sa zaviazali k užšej vzájomnej spolupráci.

V novom konsenze sa dôrazne potvrdzuje, že odstránenie chudoby zostáva hlavným cieľom európskej rozvojovej politiky. V plnej miere integruje hospodárske, sociálne a environmentálne rozmery trvalo udržateľného rozvoja. Zosúlaďuje pritom európsku rozvojovú činnosť s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, čo tiež predstavuje prierezový rozmer pre globálnu stratégiu EÚ.

Ide o rozvoj, mier a bezpečnosť, humanitárnu pomoc, migráciu, životné prostredie a klímu, a takisto prierezové prvky, ako mládež; rodová rovnosť; mobilita a migrácia; energia z udržateľných zdrojov a zmena klímy; investície a obchod; dobrá správa vecí verejných, demokracia, právny štát a ľudské práva; inovatívna spolupráca s vyspelejšími rozvojovými krajinami; mobilizácia a využívanie domácich zdrojov.

Podpísali ju predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, predseda vlády Malty Joseph Muscat v mene Rady a členských štátov, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová.

logá parnerov, ktorí podpísali konsenzus

 Viac informácií tu

 

Ďalšie informácie:

Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie Nový Európsky konsenzus o rozvoji: „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“

 

 Zdroj:

 Európska komisia

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
sociálne vedy , politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač