EÚ ruší roamingové poplatky

15. 06. 2017

Od 15. júna 2017 už žiadne príplatky za volanie, posielanie SMS správ alebo surfovanie na internete v zahraničí.

EÚ ruší roamingové poplatky všetkým tým, ktorí pravidelne cestujú po EÚ, a súčasne poskytuje operátorom nástroje, vďaka ktorým si poradia so zneužívaním týchto pravidiel.

INFOGRAFIKA (ROAMING)

Od 15. júna 2017 sa vaša roamingová spotreba odráta z vášho domáceho objemu spotreby. Roaming za domáce ceny (z angl. „Roam Like at Home“) je určený pre všetkých, ktorí sú na cestách po EÚ a mimo krajiny, v ktorej žijú, pracujú alebo študujú.

doteraz (infografika)kliknutím na obrázok, zobrazí sa v plnom rozlíšení

Ochranné mechanizmy od 15. júna  2017

Roaming za domáce ceny nie je určený na používanie v režime trvalého roamingu. Aby sa predišlo zneužívaniu, zaviedli sa ochranné mechanizmy, ktoré sú výhodné pre spotrebiteľov. Operátori môžu odhaliť prípadné zneužívanie porovnaním spotreby v roamingu a na domácom trhu počas štvormesačného obdobia: ak zákazník väčšinu času trávi v zahraničí a jeho zahraničná spotreba za štyri mesiace prevýši domácu, môže ho operátor požiadať, aby túto situáciu do 14 dní vysvetlil. Táto dodatočná kontrola sa bude týkať iba tých zákazníkov, ktorí sú často na cestách, teda nie viac ako 1 % zákazníkov. Nebude sa týkať tých, ktorí sa pravidelne pripájajú do svojej domácej siete, napríklad cezhraničných pracovníkov.

Ak sa užívateľ trvalo nachádza mimo krajiny, v ktorej bola vydaná SIM karta, môže operátor účtovať malý príplatok, ktorý nesmie byť vyšší ako maximálna suma, ktorú si môžu operátori navzájom účtovať za to, že roamingoví zákazníci využívajú ich siete:

Maximálne 0,032 EUR za minútu volania
Maximálne 0,01 EUR za SMS
Maximálne 7,7 EUR za GB dát*

  * Od 1. januára 2018: 6 EUR za GB. Táto suma sa bude každý rok znižovať a v roku 2022 dosiahne 2,50 EUR za GB (ceny sa v roku 2019 preskúmajú).

 V prípade veľmi veľkorysých ponúk domácich služieb za nízke ceny sa vo výnimočných prípadoch môžu uplatňovať limity na roamingové dáta za domáce ceny, aby sa zabránilo zvýšeniu domácich cien. V takýchto prípadoch tieto limity zabezpečia uspokojenie potrieb väčšiny cestujúcich.

Zdroj:Európska komisia

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač