Európska komisia vydáva mobilnú aplikáciu Erasmus+

15. 06. 2017

výber infografiky z videa: Erasmus+ (mobilná aplikácia)EÚ oslávila 13. júna  30. výročie vzniku programu zahraničných výmen Erasmus, na ktorom sa doposiaľ zúčastnilo 9 miliónov ľudí.
Pri tejto príležitosti Komisia vydáva novú mobilnú aplikáciu Erasmus+. Aplikácia je určená študentom, účastníkom odbornej prípravy a mládežníckych výmen a jej cieľom je zjednodušiť mladým ľuďom zapojenie do programu Erasmus+.

Mobilná aplikácia Erasmus+ účastníkom umožní:

  • ľahko sledovať priebeh rôznych administratívnych krokov pred pobytom v zahraničí, počas neho i po ňom. Vďaka aplikácii si budú môcť študenti elektronicky dohodnúť s vysielajúcimi, ako aj prijímajúcimi univerzitami plán štúdia a podpísať ho,
  • podeliť sa s ostatnými o obľúbené tipy k integrácii do miestnej komunity a hlasovať o nich, a
  • zlepšiť si jazykové zručnosti prostredníctvom priameho linku na platforme online jazykovej podpory programu Erasmus+ s ponukou online kurzov pod odborným vedením tútora s interaktívnymi konzultáciami v reálnom čase.

Prvá verzia aplikácie je už k dispozícii pre iOS a Android. Aplikácia sa čoskoro rozšíri o nové prvky a bude priebežne aktualizovaná a dostupná aj ďalším skupinám účastníkov programu Erasmus+, vďaka čomu bude nápomocná aj budúcej generácii účastníkov.

Od vzniku pôvodného programu Erasmus v roku 1987 využilo možnosť výmenného pobytu v zahraničí už 9 miliónov ľudí. Predseda Európskeho parlamentu a predseda Komisie odovzdali pri tejto príležitosti na  oslave v Štrasburgu symbolické ocenenie „deväťmilióntemu účastníkovi“ 33 zástupcom generácie Erasmus+, t. j. jednému z každej zúčastnenej európskej krajiny.

História programu ERASMUS

Od svojho založenia v roku 1987 (s účasťou 11 krajín a 3 200 študentov) poskytol program Erasmus šancu študovať, absolvovať odbornú prípravu, venovať sa dobrovoľníckej činnosti alebo získať profesionálnu skúsenosť v zahraničí, už 9 miliónom ľudí. V roku 2014 vznikol program Erasmus+, v rámci ktorého sa iniciatívy v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu zlúčili do jedného rámca EÚ. V súčasnosti sa na programe zúčastňuje 33 európskych krajín (všetkých 28 členských štátov EÚ a Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a za necelé tri roky využili program Erasmus+ vyše 2 milióny ľudí.

V záujme zapojenia generácie Erasmus+ do formovania budúcnosti programu otvorila Európska komisia webovú lokalitu Miesto stretávania generácie Erasmus+, ktorá poskytuje mladým ľuďom a organizáciám možnosť zapojiť sa do diskusií s odborníkmi pre mládež, vzdelávanie a odbornú prípravu, navrhovať témy, identifikovať problémy a prekladať riešenia. Nová aplikácia na túto snahu nadväzuje.

Zdroj: Európska komisia

Ďalšie informácie

Výročie programu Erasmus+

Video Erasmus+

Kalendár podujatí na oslavu výročia programu Erasmus

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie, technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Iné

Video súbory k článku

Program Erasmus+ zaznamenal rekordný počet účastníkov

Tlač