Hodnotenie vývoja ekonomiky na Slovensku

22. 06. 2017

Generálny tajomník OECD Ángel Gurría v rámci pravidelného hodnotenia vývoja ekonomiky v členských krajinách povedal, že Slovensko dosahuje priemerný štvorpercentný rast a aspoň priemernú úroveň krajín OECD v indikátoroch kvality života. Rozdiely v životnej úrovni sú tu menšie ako inde.

Televízna stanica TA 3 - logo(21. 06. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 1/23; Daniel Horňák, Zuzana Závodská, Rastislav Iliev)

Zuzana Závodská, moderátorka: „Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángel Gurría opäť navštívil Slovensko, aby nás oboznámil s pravidelným hodnotením vývoja našej ekonomiky. Skonštatoval, že krajine sa v porovnaní s inými členskými krajinami darí nadpriemerne dobre. Vláda by však podľa neho mala napriek tomu pridať v riešení viacerých kľúčových výziev."

Daniel Horňák, reportér TA 3: „S priemerným rastom na úrovni štyroch percent, stabilný poklesom nezamestnanosti a zvyšovaním miezd v ostatných rokoch je slovenská ekonomika podľa OECD vo veľmi dobrej kondícii. Dôležitý je aj stabilný finančný sektor, či relatívne nízka úroveň deficitu a dlhu."

Ángel Gurría, generálny tajomník OECD: „Slovensko dosahuje priemerný štvorpercentný rast a aspoň priemernú úroveň krajín OECD v indikátoroch kvality života. Rozdiely v životnej úrovni sú tu menšie ako inde."

Daniel Horňák: „Aj keď vláda nečelí v oblasti ekonomiky akútnym problémom, v hodnotiacej správe sú označené viaceré oblasti, kde by mala pridať. Prioritné je zlepšenie kvality a efektivity v zdravotníctve, tak isto ale aj v školstve. OECD špecificky spomína riziká prameniace zo segregovanej rómskej komunity, odborník sa s tým stotožňuje, bez vzdelaných ľudí bude Slovensko len ťažko znižovať veľký počet dlhodobo nezamestnaných. Riešenie tohto problému je však v nedohľadne."

Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV: „Veľkú časť tých dlhodobo nezamestnaných tvoria ľudia, ktorí majú základné alebo prakticky žiadne vzdelanie a tam je veľmi veľký prekryv medzi takími ľuďmi a ich etnicitou, čiže medzi Rómami."

Robert Fico, predseda vlády: „Už sa aj minulo veľa peňazí, zorganizovali sme tisíce konferencií a seminárov, ale zdá sa, že téma, na ktorú sa pýtate, zostane pre Slovensko ešte na pomerne dlhé roky jednou z najväčších výziev."

Daniel Horňák: „OECD ďalej zdôrazňuje dôležitosť podpory inovatívnych projektov, aby ekonomika naskočila na vlnu digitálnej revolúcie. A zároveň vyzýva vládu, aby postupne ukončila neperspektívne sektory ako napríklad baníctvo. Rezort hospodárstva s tým súhlasí, ale nemá pripravenú stratégiu ako na to."

Peter Žiga, minister hospodárstva: „Budeme musieť pripraviť kroky, akým spôsobom utlmíme baníctvo na Slovensku."

Daniel Horňák: „OECD poskytlo vláde aj špeciálne hodnotenie protikorupčných opatrení a návrhy pre ich vylepšenie, ktoré by jej mali pomôcť zefektívniť boj proti korupcii."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač