Letná škola sieťovania 2017

15. 06. 2017

V dňoch 3. 7. až 7. 7. 2017 sa v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Košiciach v Danišovciach uskutoční už jubilejný 10. ročník Letnej školy sieťovania Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach.

banner letnej školy

Študenti získajú podrobnejšie praktické a teoretické zručnosti v oblasti počítačových sietí, ktoré sa do nabitého študijného plánu nezmestili.

Svoje skúsenosti študentom odovzdajú kvalitní lektori, ktorí majú s prevádzkou sietí a sieťových serverov dlhoročné skúsenosti. Okrem správcov univerzitnej siete budú niektoré aktivity vedené priamo členmi Jednotky pre riešenie počítačových incidentov CSIRT.SK.

Účastníci letnej školy sa prakticky zoznámia s nastavením firewallu, vytváraním a správou virtuálnych sietí, administráciou webového servera a mnohými ďalšími oblasťami.

Už tradične je najobľúbenejšou časťou odborného programu ochrana pred útokmi v počítačovej sieti aj s praktickými ukážkami sledovania siete aj útokov.

Aby to nebolo len o odbornom programe, priateľskej atmosfére prispejú aj športové a večerné „mimoškolské“ aktivity, ale aj poldenný výlet do Slovenského raja.

Vďaka podpore Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, bude účasť všetkých študentov hradená – teda ubytovanie a plná penzia, ale iba v prípade účasti na celej Letnej škole.

Program

Bližšie informácie: https://lss.ics.upjs.sk/

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač