Na UNIZA sa diskutovalo o inovatívnych smeroch pri výučbe fyziky

01. 06. 2017

konferencia PTEE 2017V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa na Žilinskej univerzite v Žiline uskutočnil 9. ročník medzinárodnej konferencie Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2017 pod názvom “Challenges and Solutions for Effective Teaching”. Konferencie sa zúčastnilo 30 účastníkov z 10 krajín.

Konferencia bola v prvý deň orientovaná na praktické zručnosti študentov a inovácie hlavne v oblasti laboratórnych cvičení, kde boli predstavené spôsoby vyučovania vo Fínsku a Dánsku a inovatívne prístupy na slovenských technických univerzitách. V poobedňajšej sekcii boli prezentované skúsenosti kolegov z Poľska, Českej republiky a slovenských pracovísk zaoberajúcich sa výučbou fyziky pre budúcich inžinierov, ale aj učiteľov fyziky.

Ďalší deň konferencie sa niesol v znamení využívania praktických aplikácií vo fyzikálnom vzdelávaní, posilňovaní STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) kľúčových zručností študentov v inžinierskom vzdelávaní, využívaní drámy vo vyučovacom procese, inovácií vo vzdelávacom procese, projektovom vyučovaní. Svoje skúsenosti prezentovali kolegovia z Nemecka, Belgicka, Holandska, Švajčiarska a Portugalska.

V závere konferencie boli prezentované výsledky projektu readySTEMgo získaného v rámci výzvy Erasmus+: Early identification of STEM readiness and targeted academic interventions, na ktorom UNIZA spolupracuje s ďalšími piatimi vysokoškolskými inštitúciami zo zahraničia ako kľúčový partner. Následne sa uskutočnil v rámci projektu readySTEMgo National Multiplier Event, na ktorom diskutovali spolu s odborníkmi zo zahraničných vysokoškolských inštitúcií aj učitelia zo stredných elektrotechnických škôl a gymnázií. Všetci sa zhodli na podpore kvalitnejšej výučby matematiky a fyziky z vyššou časovou dotáciou už na základných a stredných školách.

konferencia PTEE 2017

Po skončení konferencie sa uskutočnilo stretnutie PWG (Physics Working Group) v rámci konzorcia SEFI (European Society for Engineering Education), kde boli prerokovaé plány na nasledujúce obdobie, miesto a zamerania ďalšej PTEE konferencie a prezentácia na nasledujúcej SEFI Annual Conference, ktorá sa uskutoční v septembri na Azorských ostrovoch.

PTEE 2017 dopadla nad očakávania výborne, podarilo sa nám vytvoriť tvorivé prostredie, v rámci ktorého účastníci prezentovali svoje výsledky a diskutovali o svojich skúsenostiach a ďalších možnostiach spolupráce. Som rád, že SEFI PWG sa rozrástla o nových zahraničných zástupcov a mnohí sa tešia už na nasledujúcu PTEE konferenciu, ktorá sa uskutoční o dva roky v Holandsku,“ dodal doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., organizátor konferencie.

Informácie nám poskytla Ing. Martina Takáčová, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie, fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač