Nález pravekého osídlenia pri rieke Nitra

20. 06. 2017

Odborníci z Archeologického ústavu SAV objavili praveké osídlenia na mieste, kadiaľ povedú cesty do závodu Jaguar Land Rover v Nitre. Majú možnosť preskúmať veľké územie pri rieke Nitra. Ďalšie veľké sídlisko tu našli archeológovia aj z obdobia neskorej doby bronzovej.

Rozhlasová stanica Regina - logo(19. 06. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 10/15; Filip Szorád, Daniela Matejovičová)

Daniela Matejovičová, moderátorka: „Na mieste, kde budú ležať cesty vedúce do závodu Jaguar Land Rover v Nitre, objavili archeológovia praveké osídlenia. Na mieste našli množstvo predmetov z neskorej doby kamennej aj z doby bronzovej. Odborníci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied majú teraz vďaka príprave infraštruktúry pre strategický park možnosť preskúmať veľké územie pri rieke Nitra."

Filip Szorád, redaktor: „Úrodná pôda pri toku rieky Nitra a blízkosť vodného zdroja lákali osadníkov už v praveku. Archeológovia v lokalite objavili pozostatky dlhých kolových domov a hrobových miest prvých roľníkov spred zhruba šesťtisíc rokov. Archeologička Monika Gabulová."

Monika Gabulová, archeologička: „Našli sme napríklad hrob z obdobia eneolitu v rámci sídliska s medeným náramkom, čo je unikátna."

Filip Szorád: „Medené predmety sa na naše územie dostali pravdepodobne vďaka výmennému obchodu z alpskej oblasti, kde ťažili medenú rudu. Pravekí obyvatelia Nitry sa živili predovšetkým pestovaním pšenice a chovom hospodárskych zvierat. Archeológovia tu našli množstvo úžitkovej keramiky. Popri rieke sa obyvatelia usídľovali od praveku s menšími prestávkami až po stredovek. Archeologička Klaudia Daňová."

Klaudia Daňová, archeologička: „Boli obmedzení, sídlili hlavne na tom vrchole tej duny kvôli tomu, že vlastne rieka Nitra meandrovala a v istých obdobiach bolo to územie zatápané.

Filip Szorád: „Ďalšie veľké sídlisko tu našli archeológovia aj z obdobia neskorej doby bronzovej. V hroboch našli vzácne bronzové ozdoby aj malú dýku. Opäť Klaudia Daňová."

Klaudia Daňová: „Zatiaľ máme odkrytých cez stopäťdesiat objektov a päť hrobov. Čiže sídlisko to bolo rozsiahle."

Filip Szorád: „Archeologické práce na mieste potrvajú až do augusta."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, výskum

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač