Nebezpečné domáce chemikálie

12. 06. 2017

Presný dôvod úniku dráždivého plynu z potrubia na Strednej zdravotníckej škole v Trnave polícia zatiaľ nepozná. Kontrolné chemické laboratórium v Nitre zatiaľ zverejnilo iba predbežné výsledky testov. Vo vzorkách vzduchu objavili dve dráždivé látky dimetylacetamid a fenol, ktoré mohli byť súčasťou školských laboratórií.

 logo TV JOJ(09. 06.2017; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 5/22; Ján Mečiar, Dana Strculová/Ján Mečiar, Dana Strculová)

Ján Mečiar, moderátor: „Presný dôvod úniku dráždivého plynu z potrubia na Strednej zdravotníckej škole v Trnave polícia zatiaľ nepozná. Pripomeňme, že k úniku plynu došlo v pondelok predpoludním z potrubia neďaleko študentských šatní. Školu museli evakuovať. Asi jedenásť študentov sa totiž sťažovalo na ťažké dýchanie a bolesti hlavy. Päť z nich ešte večer z nemocnice prepustili. Šiesti zostali na pozorovaní celých 24 hodín."

Dana Strculová, moderátorka: „Kontrolné chemické laboratórium v Nitre zatiaľ zverejnilo iba predbežné výsledky testov. Vo vzorkách vzduchu objavili dve dráždivé látky dimetylacetamid a fenol, ktoré mohli byť súčasťou školských laboratórií."

Ján Mečiar: „Podľa našich informácií sa však pracuje aj s verziou, že štipľavý plyn, ktorý na ktorý deti reagovali kašlaním, mohla spôsobiť aj kombinácia rôznych čistiacich prostriedkov, ktoré sa používajú na dezinfekciu."

Dana Strculová: „Túto možnosť pripúšťa aj Filip Kvetoň z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Filip Kvetoň, doktorand Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Mali by sme si dávať pozor na to, čo tie čistiace prostriedky obsahujú, lebo najčastejšie sú na báze či už silných kyselín, alebo zásad. Keď sa zmiešajú určité bielidlá spolu s tými látkami, ktoré obsahujú kyseliny, tak dochádza k reakcii."

Dana Strculová: „Takéto upozornenie nájdete na každom čistiacom prostriedku. Len musíte pozorne čítať tie drobné písmenká so zložením. Ak zmiešate prípravok, ktorého hlavnou zložkou je chlórnan sodný s čistiacim prostriedkom na báze kyseliny, najčastejšie to teda býva kyselina fosforečná, kyselina so zásadou zreaguje a môže uvoľňovať nebezpečné plyny, ako je napríklad chlór."

Ján Mečiar: „No a chlór veľmi intenzívne dráždi sliznice, takže môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest, aj slizníc nosa, čoho dôsledkom je sťažené dýchanie a bolesti hlavy. U citlivejších ľudí, malých detí, starších ľudí alebo ľudí s chronickými ochoreniami je dokonca dráždenie také silné, že môže vyvolať až záchvaty kašľa, aké sme napríklad videli u študentov v Trnave."

Dana Strculová: „Dva rôzne čistiace prostriedky preto nikdy nemiešajte a nepoužívajte ich ani bezprostredne po sebe na ten istý povrch. Opatrní by ste takisto mali byť aj pri čistení odtokov, kde sa chlórnan ešte stále môže zdržiavať v záhyboch trubiek a pri kontakte napríklad s veľkým množstvom kyseliny z iného prípravku, alebo teda to môže byť aj naopak, dochádza nielen k uvoľňovaniu dráždivého plynu, ale môže dôjsť dokonca aj k drobnej explózii."

Ján Mečiar: „Áno, až takú silu to môže mať. A preto hoci sú čistiace prostriedky bežne dostupné, treba si uvedomiť, že sú to stále chemikálie, ktoré pri nesprávnom použití môžu spôsobiť menej vážne, ale aj vážne zranenia."

Filip Kvetoň: „Je dôležité vlastne dodržiavať všetky predpisy, ktoré sú napísané aj v tom návode na použitie, aj to, že ako sa má riediť, v akom pomere s vodou alebo nejakými inými látkami. A potom je minimálne na zváženie využívať aj nejaké ochranné prostriedky, či už rukavice, respiračné rúška."

Ján Mečiar: „A ešte zopár dobrých rád. V prípade podráždenia kože treba postihnuté miesto nechať pod tečúcou vodou aspoň pätnásť minút. Ak je jej podráždenie silnejšie, chemikália zasiahne oko alebo dôjde k požitiu, je nutné vyhľadať lekársku pomoc a obal čistiaceho prostriedku zobrať so sebou, aby lekár presne vedel, ktorá látka dráždenie spôsobila. Nikdy nevyvolávajte zvracanie."

Dana Strculová: „Ak ste sa v úvodzovkách iba nadýchali výparov a nedusíte sa od kašľa, skôr sa dostaňte na čerstvý vzduch samozrejme. Priestor poriadne vyvetrajte. A ešte jedna dobrá rada. Aspoň niekoľko hodín sa vyhnite konzumácii mliečnych výrobkov."

Filip Kvetoň: „V podstate mlieko môže spôsobiť zvýšenie rozpustnosti určitých chemikálií, ktoré obsahujú dané výrobky a tým sa stávajú vlastne dostupnejšie a škodlivejšie pre organizmus."

Dana Strculová: „Táto téma úzko súvisela s čistiacimi prostriedkami a domácnosťou. Mysleli ste si ale, že najviac baktérií je na záchodovej mise? Ak áno, tak sa mýlite. Najšpinavšie veci vo vašej domácnosti nájdete na našom spravodajskom portáli noviny.sk."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
chemické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač