Objavil neznámu jaštericu

26. 06. 2017

Slovenský mladý paleontológ objavil neznámu pravekú jaštericu. Vďaka tomuto nálezu môžu teraz vedci potvrdiť, že evolúcia týchto živočíchov sa začala práve v Európe.

logo TV Markíza(25. 06. 2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 28/30; Dávid Vido/Lenka Vavrinčíková; Viktor Vincze)

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Je stará 47 miliónov rokov, no napriek tomu sme o nej doteraz nič nevedeli."

Viktor Vincze, moderátor: „Náš mladý paleontológ objavil neznámu pravekú jaštericu. Vďaka tomuto nálezu môžu teraz vedci potvrdiť, že evolúcia týchto živočíchov sa začala práve v Európe."

Dávid Vido, redaktor: „Bez chvosta meria 15 centimetrov. Na Zemi v období treťohôr na území dnešného Nemecka, Andrej Čerňanský ju objavil počas bádaní v lokalite Messel, neďaleko Frankfurtu nad Mohanom."

Andrej Čerňanský, Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty UK: „Keď som tam bol a uvidel som tú fosíliu, tak som si povedal, že wau, lebo je naozaj nádherná. Pravdepodobne, ako boli dobrí bežci, pretože majú dlhšie zadné končatiny o kúsok než predné."

Dávid Vido: „Skamenené jašterice a dinosaury ho fascinovali už od mala. To, že sa mu raz podarí objaviť čeľaď vyhynutého živočícha, sa mu ani nesnívalo."

Andrej Čerňanský: „Je naozaj skôr rarita. Ako nové druhy sa opisujú, ale čeľaď, to sa podarí možno raz za život."

Dávid Vido: „Vďaka tomu dostal Andrej príležitosť pomenovať tohto plaza. Dostal meno po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi."

Andrej Čerňanský: „Štefánika preto, že keď som vlastne pracoval v Nemecku, tak som si veľa čítal o tomto našom velikánovi slovenskom, pričom som sa ako kvázi vedel s ním trochu stotožniť v tom, že on bol vo Francúzsku ako vedec, astronóm."

Dávid Vido: „A prečo je táto skamenelina taká dôležitá? Nález z Nemecka potvrdzuje, že raná evolúcia živočíchov, z ktorej pochádzajú dnešné jašterice, sa odohrala práve v Európe. Do Ázie sa dostali neskôr, asi pred 30 miliónmi rokov a do Afriky ešte o 10 miliónov rokov neskôr."

Andrej Čerňanský: „Mnohé tie skupiny potom príroda testovala a tie, ktoré boli úspešné, tak prežili, a to sú práve tie moderné línie, ktoré smerovali k dnešným jaštericiam."

Dávid Vido: „Messel nazývajú aj pravekými Pompejami. Zvieratá tam zostali zakonzervované v kráteri sopky, z ktorého sa stalo jazero."

Andrej Čerňanský: „A v okolí toho jazera vlastne boli bujné paratropické pralesy, čiže skôr také prostredie ako dnešná Amazónia."

Dávid Vido: „Skameneliny sú výnimočné tým, že sa zachovali úplne celé. Vedci na nich dokážu študovať aj mäkké tkanivá či obsah žalúdka."

Andrej Čerňanský: „Tu vidíme vlastne odtlačky toho chvosta a odtlačky tých šupín."

Dávid Vido: „To všetko by ale nebolo možné bez najmodernejšej techniky."

Andrej Čerňanský: „Mnoho tých autorov a tých predchádzajúcich štúdií nemalo možnosť tie fosílie študovať tak detailne ako my, a to najmä vďaka počítačovej tomografii, kde potom vidíme vlastne aj ten 3D model lebky, ktorý si môžeme otáčať zo všetkých strán a študovať aj oku skryté štruktúry."

Dávid Vido: „Dávid Vido, televízia Markíza."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, technológie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Humanitné vedy

Tlač