Objavili pohrebisko na Spiši

02. 06. 2017

Na pozemkoch v Spišskej Novej Vsi objavili archeológovia viaceré nálezy. Nájdené pohrebisko potvrdzuje osídlenie na Spiši už pred vyše tritisíc päťsto rokmi. Prekvapením pre odborníkov bolo aj to, že v jednom z hrobov našli telesné pozostatky človeka s neobyčajne robustnou postavou.

 logo: Rozhlasová stanica Slovensko(29. 05. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 29/30; Jarmila Hlaváčová/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Na pozemkoch v Spišskej Novej Vsi v časti Blaumont objavili archeológovia viaceré nálezy. Na mieste by už čoskoro mali postaviť nové domy. Nájdené pohrebisko potvrdzuje osídlenie na Spiši už pred vyše tritisíc päťsto rokmi. Prekvapením pre odborníkov bolo aj to, že v jednom z hrobov našli telesné pozostatky človeka s neobyčajne robustnou postavou."

Jarmila Hlaváčová, redaktorka: „Archeológom sa podarilo odhaliť ďalšiu časť skladačky doteraz neodhalených dejín. Už prvé zisťovacie sondy a výskumy ukázali, že ide o mimoriadne bohaté osídlenie z rokov 1600 až 1700 pred Kristom, ako aj slovanské osídlenie z deviateho storočia. No, a odkryli aj pohrebisko zo staršej doby bronzovej."

Marián Soják, archeológ, Archeologický ústav SAV: „Zatiaľ máme zachytených teda preskúmaných štrnásť hrobov, niektoré dokonca s kruhovými žľabmi. Množstvo ďalších hrobov je tam samozrejme ešte nepreskúmaných a pri odkrytí ďalšej plochy narazíme určite na desiatky ďalších hrobov zo staršej doby bronzovej."

Jarmila Hlaváčová: „Jedna kostra sa však vymykala spomedzi ostatných. Patrila pravdepodobne bojovníkovi a okrem dobre zachovalého chrupu mal na tú dobu neobyčajne robustnú postavu. Vtedajší ľudia mali totiž priemernú výšku stosedemdesiat centimetrov."

Marián Soják: „Hneď na prvý dojem sme vedeli, že musel to byť skutočný obor z doby bronzovej. Priložil som si aj stehnovú kosť ku mojej. Ja mám stodeväťdesiatštyri, takže a on mal ešte možno o niečo dlhšiu stehnovú kosť ako ja, ale samozrejme podstatne robustnejšiu."

Jarmila Hlaváčová: „Aj keď boli hroby vykrádané ľuďmi z vtedajšej doby, priamo pred našou kamerou sa v nich odhaľovalo množstvo takýchto fajansových korálikov, ktorými mali vtedajší ľudia zdobené oblečenie."

Marián Soják: „Okrem množstva tých korálikov sme našli napríklad tri bronzové ihlice, ktorými si spínali pravdepodobne plášte alebo možno aj vlasy, desiatky bronzových náušníc takzvaného sedmohradského typu."

Peter Fecko, archeológ: „Toto je keramika, hej. Vidíte, toto je keramika a tie okraje z nádoby. Vidíte tu je taký jak nit ešte a vlastne kostený hrebeň. Aha, vidíte?"

Jarmila Hlaváčová: „Zvyšky sídliska priamych predkov Slovanov, ktoré boli odhalené naznačujú, že rovnaké osady sa rozkladali na viacerých miestach súčasného katastra v Spišskej Novej Vsi."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač