Obyvatelia Košíc boli v druhej polovici 19. storočia trojjazyční

16. 06. 2017

Jedným z výsledkov projektu Katedry germanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika je, že obyvatelia Košíc boli v druhej polovici 19. storočia trojjazyční.

logo: Rozhlasová stanica Košice(15. 06. 2017; Rozhlasová stanica Košice; Správy; 13.00; por. 4/4; R / -)

Redaktor: „Obyvatelia Košíc boli v druhej polovici 19. storočia trojjazyční. Aj to je jedným z výsledkov projektu Katedry germanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorý po štyroch rokoch skončí v septembri. Odborníci analyzovali vtedajšie Košické noviny ako zdroj regionálnej kultúry nemeckej menšiny. Jedným z vyvrcholení projektu je aj dnešná konferencia, na ktorej sa zišli vedci z rôznych krajín Európy. Vedúca Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ Ingrid Puchalová."

Ingrid Puchalová, vedúca Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ: „Pokúšame sa vlastne cez tieto noviny zachytiť život Košíc v tej polovici 19. storočia. Je cítiť to nemecké ku koncu v roku 1914 vlastne naše noviny, teda Kaschauer Zeitung sa spája s maďarskými novinami a končia takým pozdravom, že viszontlátasra."

Redaktor: „Ako dodala, z novín vyplýva, že vtedajší Košičania, z ktorých bola väčšina nemeckého pôvodu, brali prechod z nemčiny k maďarčine ako prirodzený. Výsledky projektu si bude môcť pozrieť aj verejnosť na výstave, ktorá je dnes a zajtra v priestoroch rektorátu UPJŠ."

Ingrid Puchalová: „Na výstave nájdete jednak informácie o rubrikách, vtipy, informácie o rodine... Eugenovi Deilovi, o kontexte, v ktorých noviny boli písané. Na jeseň plánujeme túto výstavu otvoriť v areáli Filozofickej fakulty, kde máme v pláne pozývať práve žiakov stredných škôl, aby sme ich informovali o tom, čím toto mesto žilo."

Redaktor: „Výstava je plánovaná ako putovná."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
výstavy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač