Paneurópsku vysokú školu navštívil minister školstva Peter Plavčan

02. 06. 2017

Rektor Paneurópskej vysokej školy prof. Juraj Stern privítal ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Petra Plavčana na pôde PEVŠ. Cieľom návštevy bolo priateľské oboznámenie sa so zmenami, ktoré sa na vysokej škole uskutočnili. Peter Plavčan, minister školstva, vedy,výskumu a športu SR

Minister vysoko ohodnotil kvalitu Paneurópskej vysokej školy: „Ide o významnú a váženú inštitúciu, ktorá si zaslúži miesto v našej sústave vysokých škôl,“ uviedol minister po stretnutí, na ktorom mu zástupcovia vysokej školy predstavili viaceré pripravované aktivity. Ďalej pokračoval slovami: „A už len krátko, je tu tím skúsených manažérov, tak isto tím učiteľov a vedcov, ktorí sú na vysokej úrovni a z tohto pohľadu ani nemám obavy. Je pevne začlenená v sústave vysokých škôl.“

 „Máme ľudí, ktorí môžu posunúť školu vyššie aj na medzinárodnej úrovni,“ konštatoval v tejto súvislosti rektor Juraj Stern.

Návšteva pokračovala na pôde Fakulty masmédií, v Mediálnom centre, kde ministra privítala dekanka Fakulty masmédií PEVŠ prof. Iveta Radičová. Minister sa bližšie oboznámil s možnosťami a vybavením, ktoré škola svojim študentom ponúka. Prihovoril sa tiež gymnazistom, ktorí fakultu práve navštívili v rámci prezentácie budúcim uchádzačom o štúdium.

Zúčastnení sa zhodli, že v spoločnosti musí nastať posun vo vnímaní postavenia Paneurópskej vysokej školy, ktorá je neziskovou organizáciou a svojím pôsobením koná vo verejnom záujme.

návšteva Petra Plavčana na PEVŠ

Informácia o škole

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku s právnickým zameraním s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. PEVŠ disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so zameraním na praktickú výučbu. Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími štyridsiatimi univerzitami. Má 21 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. Na 4 fakultách ponúka aj rigorózne konanie.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Slávnostná inaugurácia nového rektora PEVŠ – profesora Juraja Sterna

Tlač