Plagiátorstvo na vysokých školách pod správou silových rezortov

12. 06. 2017

stop plagiátorstvuRumunská investigatívna novinárka Emilia Șercan, PhD. sa v posledných rokoch špecializovala na odhaľovanie plagiátorstva pri získavaní titulov PhD. u osôb pôsobiacich vo vysokých funkciách verejného a politického života. Jej najznámejšou obeťou je Gabriel Oprea, ktorý pôsobil ako dočasný premiér, vice- premiér, minister, profesor, generál. Obvinenie z plagiátorstva prispelo k jeho pádu a v širšom zmysle k odporu voči režimu, ktorý zaviedol premiér Victor Ponta (ten sa stal tiež  obeťou „lovcov plagiátorov"). V knihe Továreň na doktoráty alebo Ako zničiť základy národa (vydaná koncom mája 2017, v origináli Fabrica de doctorate sau Cum se surpă fundamentele unei naţii) dokumentuje E. Șercan jednotlivé prípady plagiátorstva.

Prečo je taký záujem o tieto tituly? Podľa Catalin Bogdan držitelia titulu PhD. dostávajú významné platové bonusy a plagiátorstvo je jedinou cestou (neetickou), ako sa dostať na lepšie platenú pozíciu, ktorú by inak získali s veľkými ťažkosťami alebo vôbec nezískali. Čo charakterizuje osoby, ktoré sa vybrali touto cestou? Intelektuálne nevynikali, mali problém vyjadrovať sa spisovne. Ale titul PhD. im „kompenzuje“ všetky tieto nedostatky. Takže robia čokoľvek, aby ho získali.

Na medzinárodnej konferencii v Brne Plagiarism across Europe and Beyond 2017 v máji mala prezentáciu E. Șercan s názvom Plagiarism in Ph.D. theses. A case study of military universities in Romania. Tituly PhD. na týchto školách sa stali atraktívnymi pre politikov, úradníkov, prokurátorov, sudcov, policajtov.

Vedúce posty vo verejnej správe, v politických stranách, tajných službách a dokonca aj v akademickej oblasti sú obsadené ľuďmi s PhD. titulmi, ktorí sa dopustili plagiátorstva.  Aj doktorandská práca G. Opreu  je plagiátom. Pritom G. Oprea sa stal profesorom na Národnej akadémii obrany, bol školiteľom 22 doktorandských prác, minimálne 9 z nich boli plagiátmi.

 Niektoré ďalšie prípady:

-         zástupca generálneho prokurátora Bogdan Licu – viac ako 50 % práce je plagiátom,
-         minister vnútra Petre Toba – viac ako 50 % práce je plagiátom,
-         starosta 3. obvodu v Bukurešti Robert Negoita – celá práca je plagiátom.

 Čo spája všetky tieto prípady?

-        Vojenské univerzity prijali ľudí so slabým akademickým pozadím, ale ktorí boli na vysokých verejných postoch.
-        Ľudia prahnúci po tituloch a peňažných benefitoch (lovci diplomov). Vojenské univerzity prijali ako doktorandov politikov, štátnych  zamestnancov, prokurátorov, sudcov.
-         Doktoráty sa robili vtedy, keď doktorandi boli na vysokých verejných postoch.
-         Uzavretosť vojenských univerzít – náchylnosť k plagiátorstvu.
-         Školiteľmi doktorandov boli mnohí bývalí vedúci pracovníci.
-         Komisie na prideľovanie titulov:  boli to desiatky identických komisií, ale len z troch univerzít.

Príčiny tohto stavu podľa E. Șercan sú tieto:

a)       Materiálne výhody a kariérny postup

 • 15 % nárast platu vo verejnom sektore.
 • Na ministerstve obrany bolo z tohto titulu vyplatených 1,2 milióna EUR za posledné dva roky.
 • Možnosť stať sa generálom na  ministerstve obrany alebo vnútra bez skúšok

b)      Akademické štandardy nízkej úrovne

 • Neexistujúce opatrenia/smernice/politiky voči plagiátorstvu.
 • Neexistujúce alebo nefunkčné etické komisie.

c)       Politiky riadenia vzdelávania

 • Politická podriadenosť vzdelávania.
 • Nedostatok nezávislých kontrolných orgánov.

 
Reakcia spoločnosti:

 • Spoločnosť sa začala zaujímať o fenomén plagiátorstva.
 • Rast počtu debát, konferencií, reportovanie nových zistení o plagiátorstve.

 
Reakcia politickej sféry:

 • Pokusy o zmenu legislatívy – možnosť vzdania sa titulu PhD.
 • Komisie pre udeľovanie titulov boli zmenené.
 • Prístup verejnosti k doktorandským prácam bol obmedzený alebo zakázaný.
 • Politická kontrola univerzít prostredníctvom verejného financovania.

 
Faktory, ktoré viedli k danej situácii:

 • Uzavretý systém vojenských univerzít umožnil vývoj paralelného doktorandského systému s civilným.
 • Vojenské univerzity sú chránené silovými inštitúciami, ktorým sú podriadené – nedostatok transparentnosti, hermetické prostredie.
 • Politická ochrana – Tí, ktorí dokážu niečo urobiť – ministerstvo školstva, dozorné výbory, univerzity – nerobia nič.
 • „Pokrivené“ vzťahy medzi verejnými činiteľmi a politikmi s PhD titulmi s akademickou obcou.


Podľa E. Șercan Rumunsko je v stave uvedomenia si súčasného stavu nekonsolidovanej demokracie a nedostatku kontrolných mechanizmov. Uviedla, že Rumunsko potrebuje mechanizmus overovania PhD. titulov ako ochranné opatrenie od Európskej komisie, lebo rumunské PhD. tituly sú uznané EÚ a takéto „tituly“ ohrozujú nielen Rumunsko, ale aj EÚ.


Zdroje:

Catalin Bogdan. A DOUBLE-EDGED SWORD, 31. 5.2017, http://www.nineoclock.ro/a-double-edged-sword/

Emilia Șercan. Plagiarism in Ph.D. theses. A case study of military universities in Romania, prezentácia na medzinárodnej konferencii Plagiarism across Europe and Beyond 2017, 25.5.2015 v Brne

Autor: Július KRAVJAR, CVTI SR

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, autorské právo, etika, plagiátorstvo

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač