SAV má nového predsedu, prezident na post vymenoval Pavla Šajgalíka

02. 06. 2017

Na návrh ministerstva školstva, prezident Andrej Kiska vymenoval do funkcie staronového predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka.

logo Televíznej stanice TA 3(01. 06. 2017; www.ta3.com; Slovensko, , s. ‑; TA3)

Prezident Andrej Kiska vymenoval do funkcie staronového predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka. Urobil tak na návrh ministerstva školstva po tom, ako Šajgalíka do funkcie zvolili na svojom rokovaní 4. apríla členovia Snemu Slovenskej akadémie vied. Šajgalíkovi sa začína nové funkčné obdobie od 6. júna, predsedom Slovenskej akadémie vied bude až do roku 2021. 

Šajgalík pre média uviedol, že medzi najdôležitejšie kroky akadémie v nasledujúcom období patrí aplikovanie záverov auditu ústavov SAV, ktorého výsledky zverejnili začiatkom tohto roku. Z tohto kroku by mali vyplynúť akčné plány ďalšieho rozvoja akadémie. 

„Druhá dôležitá vec je, že SAV by mala pristúpiť k vnútornému programu, kde by sama vedela na základe objektívnych pravidiel ídentifikovať špičkové tímy či jednotlivcov, ktorí presahujú rámec SR tak výrazne, že by sme na nich mohli stavať a výraznejšie sa cez tieto špičkové tímy presadiť v európskom výskumnom priestore," uviedol Šajgalík. Treťou dôležitou úlohou je podľa predsedu SAV otvorenie akadémie spoločnosti. Ako uviedol, akadémia sa potrebuje výraznejšie dostať do kontaktu s požiadavkami spoločnosti a ľudí, ktorí žijú na Slovensku. 

Cieľom je, aby ľudia mali mať pocit, že SAV nerieši iba veci, ktoré sú pre nich marginálne a vzdialené, ale že majú aj bezprostredný profit z činnosti SAV. Šajgalík uviedol, že podľa prieskumov akadémia nie veľmi oslovuje mladú generáciu. V kontexte postfaktuálnej doby, keď rôzne hoaxy deformujú pohľady ľudí na svet, by preto podľa neho akadémia mala mať výraznejšie vstupy do tohto priestoru. Šajgalík je na poste predsedu SAV od januára 2015, keď nahradil Jaromíra Pastoreka.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač