Stredoškoláci vypracovali projekty ako skutoční vedci

26. 06. 2017

Popularizácia vedy a jej priblíženie žiakom základných a stredných škôl má dôležitý význam. Práve projekt s názvom Veda má budúcnosť, je poslaním, ktoré sa snaží žiakom priblížiť vedu a ponúknuť im možnosť vypracovať si vlastný vedecký projekt.

 logo TV Bratislava(19. 06. 2017; Televízna stanica Bratislava; Metro dnes; 18.00; por. 3/5; Katarína Veslárová/Silvia Šeptáková)

Silvia Šeptáková, moderátorka: „Priblíženie vedy ako je chémia či fyzika bolo témou číslo jedna v projekte s názvom Veda má budúcnosť. Žiaci stredných škôl si mali možnosť vypracovať vlastné projekty z oblasti vedy a tejto úlohy sa zhostili ako profesionáli."

Katarína Veslárová, redaktorka: „Popularizácia vedy a jej priblíženie žiakom základných a stredných škôl má dôležitý význam. Práve projekt s názvom Veda má budúcnosť, je poslaním, ktoré sa snaží žiakom priblížiť vedú a ponúknuť im možnosť vypracovať si vlastný vedecký projekt."

Libor Pelikán, koordinátor projektu Veda ma budúcnosť (preklad z češtiny): „Hlavná myšlienka tohto projektu je motivovať študentov základných a stredných škôl, aby začali študovať vedecko‑technické odbory, aby následne sa potom dostali aj do praxe, čo sa týka tých vedecko‑technických odborov."

Katarína Veslárová: „Ako sa žiaci môžu zapájať do tohto projektu?"

Libor Pelikán: „Žiaci vlastne sa môžu zapájať cez školu, keď škola sa prihlási do toho programu a tí žiaci navštívia vybranú firmu s ktorou spolupracujú a navštívia ju počas roka štyrikrát. Majú možnosť si vybrať jeden zo študentských projektov a na záverečnej konferencii ho prezentovať, kde sú odmeňovaní za tie svoje projekty."

Vladimír Fúzik, Head of Sales Operations Bayer Crop Science CZ/SK: „Dnes sme mali možnosť si vypočuť projekty predovšetkým z oblasti chémie, ale bola tam aj nejaká fyzika medzitým. A ja musím povedať, že som veľmi milo prekvapený úrovňou dnešných prác a úrovňou samotných prezentujúcich. Mali sme naozaj možnosť vidieť veľmi suverénnych šikovných mladých ľudí, ktorí sú veľmi dobre zorientovaní vo svojich odboroch a naozaj vo mne zanechali alebo u mňa zanechali veľmi dobrý dojem. Ja som tu videl veľa budúcich vedcov. Ja by som povedal, že niektorí z nich sú už dnes vedci."

Katarína Veslárová: „Čo môžu žiaci zapojením sa do programu získať?"

Vladimír Fúzik: „Ja som presvedčený o tom, že účasť na takomto projekte alebo na podobných projektoch každopádne dáva určité nové rozmery mladým ľuďom. Získavajú nové skúsenosti, učia sa ako komunikovať so spoločnosťou, u ktorej by sa napríklad uchádzali o prácu. Môžu sa tu naučiť, ako vystúpiť, ako odprezentovať svoje myšlienky pred auditóriom, takže jednoznačne je prínosné, je to posunutie zase o kúštiček ďalej v tom osobnom rozvoji."

Katarína Veslárová: „Na prvom mieste sa umiestnil projekt žiakov zo strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle. Žiaci sa vo svojej prezentácii snažili znázorniť zjednodušenie prípravy liečiva, ktoré sa používa na liečbu žlčníkových problémov. Ty si súčasťou tímu, ktorý vyhral, takže, ako sa cítiš a o čom bol tvoj projekt?"

Študentka 1: „No samozrejme že sme nadšení, že sa nám podarilo umiestniť sa na prvom mieste. Náš projekt bol hlavne o inovácii niečoho, čo už existuje a snažili sme sa zapojiť do praxe niečo jednoduchšie. Každú informáciu, ktorú sme získali, bola na niečo dobrá. Samozrejme som získala nové vedomosti ohľadom žlčových problémov a o tom, aká je rozšírené vo svete a aj o tom, ako sa niektoré novodobé liečivá pripravovali v minulosti."

Študent 2: „Skončili sme na druhom mieste a myšlienka nášho projektu bola kultivácia mycélii z húb. Tie mycélia majú schopnosť produkovať z obyčajných organických látok účinné liečivé látky a tie liečivé látky by sme chceli aplikovať na nejaké krémy alebo kvapky"

Študentka 3: „Bolo to veľmi zaujímavé, pretože podľa nás nikto nevedel, že takéto huby existujú a sú prospešné."

študentka 4: „Jednoducho to vo mne vzbudilo taký entuziazmus voči vede, voči tomu projektu a voči celým tým veciam."

Katarína Veslárová: „Tento rok žiaci predstavili prezentácie z rôznych oblastí. Najpopulárnejšia bola chémia, potom fyzika a v neposlednom rade sa objavil projekt so snahou o priblíženie chémie na základných školách. Núdza o dobré nápady nechýbala, čo následne ocenila aj odborná porota."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
projekty, popularizácia vedy a techniky, veda

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač