V Agentúre na podporu výskumu a vývoja bude hromadné prepúšťanie

06. 06. 2017

V APVV, ktorá prideľuje granty na výskumné projekty v oblasti vedy, techniky a medicíny, pracuje 49 ľudí. Jej riaditeľ Pavol Balžanka oznámil ústrediu práce, že o mesiac plánuje prepustiť 21 zamestnancov. Podľa neho je tam prezamestnanosť.

Televízna stanica STV 1 - logo(05. 06. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 1/13; Rita Fleischmanová, Jana Majeská)

Jana Majeská, moderátorka: „V Agentúre na podporu výskumu a vývoja sa bude hromadne prepúšťať. Nový riaditeľ tvrdí, že je tu prezamestnanosť a mnohí ľudia nemajú dostatočnú pracovnú náplň. Časť akademickej obce argumentuje, že prepúšťanie v agentúre ohrozuje financovanie výskumu a vývoja na Slovensku. Hromadné prepúšťanie už vedenie agentúry oznámilo aj ústrediu práce."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „V Agentúre na podporu výskumu a vývoja, ktorá prideľuje granty na výskumné projekty v oblasti vedy, techniky a medicíny pracuje 49 ľudí. Jej riaditeľ Pavol Balžanka už oznámil ústrediu práce, že o mesiac plánuje prepustiť 21 zamestnancov. Pôjde o hromadné prepúšťanie."

Pavol Balžanka, riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja:

„Prepúšťať sa bude na základe auditu a na základe vyhodnotenia agendy v rámci jednotlivých agentúr v rámci rezortu školstva, kde nám vyšli v dá sa povedať v neprospech APVV dosť nelichotivé čísla."

Rita Fleischmanová: „Riaditeľ Balžanka tvrdí, že podobné agentúry majú dvoj až trojnásobne viac grantov, niekoľkonásobne viac komisií a podobnú agendu rieši 5 zamestnancov, kým v Agentúre na podporu výskumu a vývoja 49 ľudí."

Pavol Balžanka: „Tam je ten dôvod s tým, že nechcem povedať, že toto je definitívne riešenie. Je to nejaký návrh, je to nejaký náčrt, ktorý sa bude odvíjať od tej agendy akú naša agentúra bude mať."

Rita Fleischmanová: „Rektor Slovenskej technickej univerzity hovorí, že správy o hromadnom prepúšťaní v agentúre znepokojili akademickú obec."

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „My sa obávame ako bude stíhať agentúra administrovať všetky tie projekty, ktoré tam bežia."

Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Činnosť agentúry v tomto smere ani posudzovanie projektov a grantov v žiadnom prípade nie je ohrozené, je skutočne ten návrh odzrkadľuje to, aký počet zamestnancov agentúra potrebuje na to, aby dokázala zvládať svoje úlohy."

Rita Fleischmanová: „Agentúre na podporu výskumu a vývoja chýba na mzdy zamestnancov zhruba dvestotisíc eur, ktoré chce riaditeľ získať prepúšťaním."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, technológie, veda, výskum, grant

Tlač