V poradí už siedma Letná bratislavská univerzita seniorov

28. 06. 2017

škola, vzdelávanieLetná bratislavská univerzita bude prebiehať od 1. do 10. augusta 2017 v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca vždy so začiatkom o 14.00 hod. Zámerom vzdelávacieho projektu je sprostredkovať účastníkom odborné znalosti formou prednášok. Seniori sa budú môcť na letnú univerzitu prihlasovať od 1. do 28. júla 2017 v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení služieb občanom, kde im bude odovzdaná záväzná prihláška.

Celý projekt letnej univerzity je financovaný hlavným mestom Bratislava, ktoré ho seniorom ponúka opäť zadarmo. Organizátormi sú spolu s hlavným mestom  aj Univerzita Komenského.

Dňa 27. júna 2017 (utorok) o 14.00 hod. sa uskutoční slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci medzi primátorom Bratislavy JUDr. Ivom Nesrovnalom, LL.M., a rektorom Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. Podpísanie zmluvy sa uskutoční v priestoroch Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí č. 1 v Bratislave. Pri podpise bude prítomná aj  PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka CĎV UK, ktorá predstaví program Letnej bratislavskej univerzity seniorov.

Tento siedmy ročník má vo svojom programe  pre seniorov pripravené 4 prednášky:

1. prednáška: 1. 8. 2016 od 14.00 do 15.30 hod.

Téma: Baroková Bratislava za čias Márie Terézie – zlatý vek
Prednášajúci: PhDr. Jozef Lenhart

2. prednáška: 3. 8. 2017 od 14.00 do 15.30 hod.

Téma: Dunaj – dominanta Bratislavy
Prednášajúci: Mgr. Andrej Kovarik

3. prednáška: 8. 8. 2017 od 14.00 do 15.30 hod.

Téma: Hudba v živote človeka
Prednášajúci: Martin Babjak

4. prednáška: 10. 8. 2017 od 14.00 do 15.30 hod.

Téma: Starostlivosť o duševné zdravie seniorov
Prednášajúci: PaedDr. Mária Čunderlíková

Letná Bratislavská univerzita seniorov sa teší veľkému záujmu a každý rok sa naplní obmedzená kapacita Zrkadlovej siene do posledného miesta (160 miest). Veríme, že aj tento ročník  letnej univerzity bude úspešný a seniori ocenia zaujímavý výber prednášok.

Ďalšie informácie poskytne: Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., oddelenie marketingu CĎV UK:
+421 911 730 033

Informácie nám poskytla Andrea Földváryová, vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač