Vedec roka SR 2016

01. 06. 2017

Jubilejný 20. ročník oceňovania Vedec roka Slovenskej republiky sa uskutočnil 16. mája 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili pán Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, pán Ľubomír Petráš, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pani Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a štatutári ceny – prof. Ján Turňa z CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, ktorý sa zúčastnil na podujatí v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV, a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií. Celé podujatie sprevádzal Cisársky a kráľovský dychový komorný orchester pod vedením Zbyňka Kubáčka.

Ocenenia boli udelené v piatich kategóriách: Vedec roka SR, Vedkyňa roka SR, Osobnosť roka v oblasti technológií, Osobnosť roka v programoch EÚ a Mladá osobnosť vedy.

Ocenenia za rok 2016 získali nasledujúce osobnosti:

V kategórii Vedec roka SR

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.             
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ocenenie získal za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultra-senzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

V kategórii Vedkyňa roka SR

Ing. Mária Omastová, DrSc.
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Ocenenie získala za aplikácie nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.

V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Ocenenie získal za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe.

Osobnosť roka v programoch EÚ

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.                
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ocenenie získal za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.

V kategórii Mladá osobnosť vedy

Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING
Oddelenie glykobiotechnológie Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Ocenenie získal za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov.

Partnermi podujatia sú spoločnosti: SPP, Bayer a Datalan. Hlavní mediálni partneri: RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálni partneri: TASR, teraz.sk, TABLET.TV, science.sk, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Parlamentný Kuriér a Startitup.

Udeľovanie ocenení Vedec roka Slovenskej republiky píše svoju históriu od roku 1997. Jej zakladateľom bol významný propagátor vedy JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Journaliste-Studio a predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.  Vedec roka SR sa stal  jedným z najvýznamnejších ocenení slovenských vedcov. Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. 

V roku 2012 sa organizátormi súťaže stali tri inštitúcie: Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. V roku 2014 prevzal záštitu nad podujatím po prvýkrát prezident SR Andrej Kiska, a je tomu tak až doteraz. V aktuálnom ročníku nad podujatím prevzal záštitu okrem prezidenta SR Andreja Kisku aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Zdroj: NCP VaT

Spracovala: M. Bartošovičová

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač