Vedecká cukráreň: Sú počítačové hry len stratou času?

07. 06. 2017

Hosťom júnovej  vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční  20. 6. 2017 o 9.00 hod. v CVTI SR bude Ing. Marcel Kvassay z Ústavu informatiky SAV. Prednášať bude na tému počítačových hier.

banner

V prednáške sa dozviete viac o netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania. Bežne si pod pojmom „počítačové hry" vybavíme hlavne takzvané „strieľačky", ktorých výchovná či iná vzdelávacia hodnota je spravidla viac než otázna. Popri hrách určených na zábavu však existuje rozsiahla oblasť aj vážnych hier (anglicky "serious game"), v ktorej sa herné technológie (softvérové i hardvérové) využívajú na vzdelávacie, výskumné a ďalšie „vážne" účely. Prednáška sa bude zaoberať špeciálnym typom „vážnej hry" určenej na virtuálny výcvik príslušníkov bezpečnostných síl. V tejto súvislosti priblíži aj problematiku realistických simulácií ľudského správania, ktoré sú nutnou podmienkou na to, aby bola taká „výcviková hra" využiteľná v praxi.

Ing. Marcel KvassayIng. Marcel Kvassay je výskumným pracovníkom Ústavu informatiky SAV a externým doktorandom FIIT STU v odbore aplikovaná informatika. Vyštudoval odbor Rádioelektronika na Elektrotechnickej fakulte STU a pracoval na viacerých pozíciách ako programátor, softvérový inžinier, softvérový metodik a manažér pre zlepšovanie softvérových procesov. Od roku 2009 pôsobí v Ústave informatiky SAV v skupine pre inteligentné a znalostne orientované technológie. V rámci výskumných projektov ústavu pracoval na témach, ako je kauzálna analýza, sémantické metódy a vyhľadávanie, multiagentové systémy a simulácie ľudského správania. Hlavnou oblasťou jeho výskumu je v súčasnosti kauzálna analýza simulačných modelov ľudského správania.

Júnová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc   výskumníkov   2017.  Festival vedy Európska noc výskumníkov 2017 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na  popularizáciu vedy a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 29. septembra 2017 v 6 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Tatranská Lomnica. Veda a inovácie nám dennodenne umožňujú používať technické a technologické vymoženosti, ktoré už považujeme za samozrejmé. Každý deň sa presviedčame, že veda lieči, veda spája a veda chráni. Ale veda aj tvorí a prináša emócie. Práve vďaka vede a inováciám dnes dokážeme oveľa viac. Všetko okolo nás si zaslúži nálepku Made by Science.

 logá

Zdroj: NCP VaT

Rozhovor s prednášajúcim nájdete na portáli Veda na dosah

(MI)

 

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač