Vybrané publikácie z fondu CVTI SR

02. 06. 2017

V knižnici CVTI SR nájdete zaujímavé tituly kníh s odbornou tematikou. Publikácie  si môžete vypožičať v stanovených hodinách. Predstavíme vám z nich dve publikácie.

obálka publikácieMarc Kushner: Budúcnosť architektúry v 100 budovách
Noxi 2016

Budúcnosť architektúry v 100 budovách

Architektúra stojí v dobe neobmedzených možností pred náročnými otázkami – ľudia čakajú od budov nemožné. A tak vznikli: papierový stan, budova, ktorá pohlcuje smog, výskumné laboratórium, ktoré kráča po snehu, a rôzne iné čudesné budovy. Chceme budovy, ktoré nám pomôžu ochrániť životné prostredie; budovy, ktoré nás potešia a zároveň nám poslúžia; budovy, ktoré spájajú nové technológie a znovu využiteľné materiály. V tejto knihe nájdete tie najinovatívnejšie budovy súčasnosti, ale aj zajtrajška.

 

Veronika Kotradyová: Komfort v mikroprostredí
Premedia 2015

Komfort v mikroprostredíobálka publikácie

Komfort v mikroprostredí je odbornou knihou o zdravom interiéri a mikroklíme. Sú v nej spracované súvislosti vlastností prostredia s ľudským správaním, pocitom pohody alebo stresu s priamym aj nepriamym vplyvom na celkové zdravie, medziľudské vzťahy a kvalitu života človeka. Je súhrnom vlastných výskumov aj informácií z rôznych vied od psychológie, sociológie, antropológie, medicíny a ergonómie, ktoré sa v mnohom týkajú tvorby vnútorného prostredia. Kultúrny človek je živočíchom s rovnakými potrebami ako pred miliónmi rokov a prostredie, ktoré obýva, je dobré vytvoriť s ohľadom na túto skutočnosť. Kniha k tomu ponúka komplexne spracované informácie. Veľký priestor je v knihe venovaný aj sedavej kultúre. Autorka je praktizujúcou dizajnérkou a konzultantkou, pre širšiu čitateľskú verejnosť pripravuje populárnu publikáciu venovanú rovnakej téme ako táto kniha.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, urbanizmus

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač