Výskum využitia bioodpadu na SAV je svetový

26. 06. 2017

Lieky bez nežiadúcich účinkov, tvrdšie a pevnejšie drevo, či ľahko stráviteľné a vláčne cesto. Aj to sú výsledky výskumu využitia biologického odpadu v Slovenskej akadémii vied. Pri príležitosti svojho založenia ocenila akadémia najlepšie vedecké tímy a jednotlivcov.

logo Televíznej stanice STV 1(25. 06. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/24; Elena Senková/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Lieky bez nežiadúcich účinkov, tvrdšie a pevnejšie drevo, či ľahko stráviteľné a vláčne cesto. Aj to sú výsledky výskumu využitia biologického odpadu v Slovenskej akadémii vied. Pri príležitosti svojho založenia ocenila akadémia najlepšie vedecké tímy a jednotlivcov. Medzi nimi biochemika Petra Bieleho. Biologický odpad skúma päťdesiat rokov."

Elena Senková, redaktorka: „So svojím päťčlenným tímom sa biochemik Peter Biely venuje jednej z priorít svetovej vedy. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia hľadá spôsoby, ako rozložiť a využiť bioodpad."

Peter Biely, biochemik, laureát Ceny SAV za výskum: „V čase ropnej krízy prišiel tlak na to, aby niektoré skupiny na chemickom ústave začali riešiť problematiku racionálneho využitia rastlinnej hmoty. Máme na mysli samozrejme nie naše lesy, ale máme na mysli odpad drevospracujúceho priemyslu, vedľajšie produkty rastlinnej výroby."

Miroslav Koóš, riaditeľ Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Produkcia odpadovej biomasy je každým rokom väčšia a väčšia. A on práve skúma to, ako tieto odpadové biomateriály využiť na produkciu ďalších užitočných či už chemikálií alebo iných materiálov, ktoré by sa dali využiť v priemysle alebo v medicíne."

Elena Senková: „Tím Petra Bieleho hľadá nové, ešte neopísané rastlinné enzýmy alebo skúma neprebádané účinky tých už bežne používaných. Okrem hľadania rastlinnej alternatívy k fosílnym palivám sa výskum Petra Bieleho uplatnil aj v drevospracujúcom priemysle. Objavil enzým, vďaka ktorému je drevo tvrdšie. Jeho objavy využíva aj potravinársky priemysel. Cesto je vďaka enzýmom vláčnejšie, ale aj ľahšie stráviteľné. Pre farmaceutické firmy zas odhaľuje dôvody nežiadúcich účinkov liekov."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Peter Biely má vo svete také renomé, ktoré je určite porovnateľné s našimi najlepšími veľvyslancami na najvyšších postoch, aj vo svetových štandardoch má obrovské množstvo ohlasov. Jeho prácu číta obrovské množstvo ľudí a obrovské množstvo ľudí je jeho vedeckými výsledkami inšpirované."

Elena Senková: „Za celoživotný prínos pre slovenskú vedu, aj Akadémiu vied bol Peter Biely ocenený výročnou cenou Slovenskej akadémie vied."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
chemické vedy, vedy o Zemi a enviromentálne vedy, biologické vedy, Slovenská akadémia vied, ceny za vedu a techniku, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač