Zákon chráni ženy len naoko

12. 06. 2017

Antidiskriminačný zákon u nás platí od roku 2004, rieši napríklad aj prípady diskriminácie žien na základe pohlavia. Za uplynulých trinásť rokov ale súdy rozhodovali len v 26 podobných prípadov. Podľa odborníkov nemajú advokáti ani sudcovia dostatočné vedomosti o tejto problematike. Tieto spory sa preto ťahajú dlhé roky.

logo Televíznej stanice TA 3(09. 06. 2017; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 6/12; Michaela Lovásová/Igor Haraj)

Igor Haraj, moderátor: „Antidiskriminačný zákon u nás platí od roku 2004, rieši napríklad aj prípady diskriminácie žien na základe pohlavia. Za uplynulých trinásť rokov ale súdy rozhodovali len v 26 podobných prípadov. Podľa odborníkov nemajú advokáti ani sudcovia dostatočné vedomosti o tejto problematike. Tieto spory sa preto ťahajú dlhé roky."

Michaela Lovásová, reportérka TA 3: „Viera Patrášová roky pracovala ako vedkyňa, problémy začala mať vtedy, keď jej zamestnávateľ neumožnil koordinovať projekt, ktorý navrhla. Jeho vedením poveril muža s nižšou kvalifikáciou."

Viera Patrášová, vedecká pracovníčka: „Na základe toho, že ako sme to dokázali argumentovať na súde, som v roku 2003 vyhrala ako prvá vlastne diskrimináciu, s tým že ale táto moja na tom istom pracovisku pokračovala aj potom v roku 2009."

Michaela Lovásová: „Ten istý zamestnávateľ jej opäť nedal možnosť robiť projekty, na ktoré mala potrebné skúsenosti. S následným preradením do nižšej platovej kategórie nesúhlasila a preto ju prepustil."

Viera Patrášová: „Už aj okresný súd vo Zvolene vlastne uznal, že ide tam o diskrimináciu a nešlo o klasickú neplatnosť výpovede, tak podali odvolanie. No a vlastne súdny spor môže pokračovať ďalej."

Michaela Lovásová: „Prípad sa tak ťahá už osem rokov. Zákon, ktorý tento problém rieši, je pritom podľa odborníkov dobrý, problém je ale pri jeho aplikácii v praxi."

Zuzana Magurová, Ústav štátu a práva SAV: „Niekedy je tam dôkazná núdza, máme veľmi málo odborníkov a odborníčok, ktoré sa venujú diskriminačným prípadom, väčšinou sa tomu venujú mimovládne organizácie. Lenže tie zase nemalú na to dostatok financií."

Michaela Lovásová: „Podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied je dôvodom neprimeranej dĺžky sporov aj nevedomosť advokátov a sudcov. Tí nemajú s podobnými prípadmi skúsenosti a preto sú vraj často bezradní."

Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv ministerstva spravodlivosti: „Určite sú aj takí, ktorí majú v tej oblasti medzery, len tým, že vzdelávanie funguje na dobrovoľnej báze, tak je náročné zo strany štátu nejakým spôsobom do nezávislej súdnej moci zasahovať."

Michaela Lovásová: „Odborníci tvrdia, že poškodeným by pomohlo aj to, keby boli v prípadoch možnej diskriminácie zrušené súdne poplatky. Ministerstvo spravodlivosti ale upozorňuje, že by išlo o zmenu, ktorá by mala vplyv aj na štátny rozpočet, zároveň ale dodáva, že je otvorené diskusii."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
právne vedy , ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač