Bratislava: Vozík ovládaný myšlienkami

12. 07. 2017

Mladým Slovákom sa podaril unikátny kúsok. Zostrojili invalidný vozík, ktorý dokážete ovládať mimikou a mysľou.

logo Televíznej stanice JOJ(11. 07. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 10/17; Alena Malchová /Lucia Barmošová; Ľuboš Sarnovský)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Technológie ovládané silou mysle, kedysi science fiction, dnes už realita."

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Mladým Slovákom sa podaril unikátny kúsok. Zostrojili invalidný vozík, ktorý dokážete ovládať mimikou a mysľou."

Alena Malchová, redaktorka: „Na ovládanie tohto vozíka vám stačí len sila mysle."

Marcel Nikmon, člen vývojového tímu Minerva študent  MTF STU: „Keď žmurknem ľavým okom, tak si vyberiem ľavý smer a zdvihnutím obočia ten smer potvrdím."

Alena Malchová: „Na posun vpred stačí zaťať sánku a povel potvrdiť zdvihnutím obočia."

Marcel Nikmon: „Dáta získavané z hlavy pomocou tohto zariadenia sú odosielané pomocou wifi."

Alena Malchová: „Počítač to spracuje a zariadi vykonanie nášho povelu. Na podobnom systéme ako funguje vozík by sa podľa študentov dal zostrojiť aj robot, ktorý by dokázal zdvíhať veci, podať vodu a podobne."

Patrik Bystrický, člen vývojového tímu Minerva, študent MTF STU: „Tak napríklad na tých robotoch keby sme chceli využiť túto aplikáciu pomocou myšlienok, by som teraz myslel na jednu guličku, tak ten roboť, teda ak aktivujem myšlienku, by ten robot mal napríklad ukázať na tú guličku."

Alena Malchová: „Na prvý pohľad o vyzerá jednoducho, no na vývoji študenti pracovali intenzívne 2 roky."

Filip Škoda, člen vývojového tímu Minerva, študent STU: „Bolo to vyvíjané teda ako dobrovoľná činnosť a takisto bola  v tomto princípe aj založená táto skupina, že je založená na dobrovoľnej činnosti študentov, ktorí chcú získať nejaké praktické skúsenosti navyše."

Alena Malchová: „Študenti priznávajú, že celý vývoj je v začiatkoch a musia odstrániť ešte veľa nedostatkov."

Marcel Nikmon: „Keď som takto pred kamerou, je to určitý stres, čiže ono nie vždy to vykoná všetko čo by malo."

Alena Malchová: „Napriek tomu už teraz veľmi dobre vedia, že funkčným modelom vozíka ovládaného mysľou by uľahčili život obrovskému množstvu ľudí."

Filip Škoda: „Ľudia, ktorí sú úplne paralyzovaní, teda nemôžu hýbať ani končatinami, tak vtedy táto možnosť by bola možno ideálna."

Alena Malchová: „Svoje o tom vie aj Juraj, ktorý trpí zákerným ochorením, ktoré vedie k úbytku svalovej hmoty.

Čo si myslíte o takomto vozíku, využili by ste ho?"

Juraj, pacient so svalovou atrofiou: „Momentálne ešte asi nie, ale pri mojej diagnóze je možné, že časom nebudem môcť ovládať bežný vozík rukou, takže je dosť pravdepodobné, že časom áno."

Filip Škoda: „Ideál by bol reálne to nasadiť, ale samozrejme je to vzdialené, keďže aj vedecké skupiny v zahraničí, čo majú podobné projekty s takýmto ovládaním myšlienkami, mimikou, nedokazujú ešte takú spoľahlivosť, aby to bolo možno ovládané človekom."

Alena Malchová: „Alena Malchová, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač