Cenná prilba z 9. storočia

10. 07. 2017

Na známom slovanskom hradisku Valy v obci Bojná v Topoľčianskom okrese našli archeológovia už množstvo vzácnych predmetov. Pochádza odtiaľ aj cenná prilba z deviateho storočia, ktorú však pred rokmi niekto ukradol. Zachovala sa len fotografia. Vznikla podľa nej verná kópia prilby.

 logo Televíznej stanice STV 1(08. 07. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 21/24; Dáša Hodálová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Na známom slovanskom hradisku Valy v obci Bojná v Topoľčianskom okrese našli archeológovia už množstvo vzácnych predmetov. Napríklad zvon alebo plakety z prenosného oltára. Pochádza odtiaľ aj cenná prilba z deviateho storočia, ktorú však pred rokmi niekto ukradol. Zachovala sa len fotografia. Vznikla podľa nej verná kópia prilby."

Dáša Hodálová, redaktorka: „Repliku asi tisícstoročnej prilby predstavili v Bojnej nedávno. S najväčšou pravdepodobnosťou patrila elitnému bojovníkovi či bohatému veľmožovi z deviateho storočia."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre: „Tú prilbu niekto vykradol z tejto lokality a my vlastne len cez internetové zdroje rôzne sme sa dostali k obrázku tohto nálezu a vlastne na základe toho obrázku už viacerí kováči vyrobili repliky."

Karol Pieta, archeológ: „Našťastie tento typ prilby je pomerne dobre známy, aj keď ich je veľmi málo v Európe. Pomerne vierohodne sa dala vyhotoviť replika, ktorá určite zodpovedá tomu originálu."

Dáša Hodálová: „Počas archeologických výskumov sa na tomto mieste našli napríklad aj zlaté plakety či najstaršie zvony v Európe. Archeologický výskum tu prebieha už jedenástu sezónu. Na základe jeho výsledkov tu vedci už stihli postaviť presné kópie slovanského obydlia. O rok by k nim mala pribudnúť rekonštrukcia vstupnej hradnej brány, ktorá sa nachádza v týchto miestach."

Jozef Stankovský, starosta Bojnej: „Bude mať asi dvanásť metrov, dve poschodia, vrátane expozičných priestorov pre bežného návštevníka, nie nejakou fiktívnou, vymyslenou vecou. Vychádza naozaj z archeologických nálezov."

Dáša Hodálová: „Zrekonštruovaná brána však nemá byť iba lákadlom pre turistov. Odborníci si pri experimentálnej rekonštrukcii vyskúšajú pôvodné stavebné techniky."

Karol Pieta: „Takéto stavby sú unikátne a budeme sa sami učiť počas toho stavania. Priúčame sa tým starým remeslám, aby sme vlastne zhotovili čo najvernejšiu kópiu tej pôvodnej stavby."

Dáša Hodálová: „Súčasťou vstupnej brány bude aj vežová nadstavba s dvoma podlažiami, ktoré budú slúžiť na výstavné účely. Po vybudovaní repliky vstupu do hradiska získa celý pamiatkový areál ďalší významný symbol."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač